Från ett sök på Google till en konkret affär

På new customers hjälper vi dig att nå dina kunder när de söker efter dina produkter eller tjänster på Google. Med rätt sökordsstrategi och löpande SEO-arbete, ser vi till att du får mer och rätt trafik till din webbplats som skapar fler leads och affärer.

1. Vi ökar din synlighet genom sökordsoptimering av dina viktigaste sökord

2. Vi ser till att din webbplats presterar bättre och genererar fler leads

3. Vi hjälper dig att ta hand om dina leads snabbare, tydligare och mer effektivt

Våra tjänster

Genom våra tjänster hjälper vi dig att öka din trafik och synlighet, samt skapa fler inkommande leads och konkreta affärer. Vi är och ger dig vad vi heter – new customers.

Synlighet & trafik

SEO, Google Ads

Läs mer

Konverterings-
optimering

Lead Connect,
 UX

Läs mer

Affärs & leads- hantering

Customer Connect, 
Lead info

Läs mer

“Toppklass! Från första mötet har new customers-teamet visat en stor förståelse för våra behov och önskemål. De är lyhörda, lösningsorienterade och levererar alltid över förväntan. Deras expertis och kunskap inom SEO & Google är oöverträffad vilket lett till att vi tagit toppositioner och fått in nya gäster och bokningar till våra restauranger.”

Andrea Huntzinger
Marketing Coordinator på Texas Longhorn Group

“new customers är riktigt vassa. De hjälper oss med SEO och optimering av vår sajt, vi har ständigt toppositioner och har klättrat kontinuerligt sen samarbetet inleddes. Vår performance är bättre nu än någonsin”

Ove Hansson
Chief Commercial Officer på CONVENDUM

Resultatfokuserat

Vi är ett erfaret team där alla genom sin expertis bidrar till att ge dig fler nya kunder från Google.

Struktur & process

Genom våra system, välbeprövade metoder och kompetens optimerar och maximerar vi hela kedjan – från ett sök på Google, till en konkret affär.

Egenutvecklad rapport

I vår begripliga rapport får du en tydlig överblick över resultaten vi uppnår till följd av vårt arbete. Enkelt, tydligt och transparent – precis som det ska vara.

Målstyrd 
marknadsföring

Målstyrd 
marknadsföring

Vi börjar med att inventera ditt affärsläge idag baserat på din synlighet, trafik, konverteringsgrad i %, konverteringsgrad i antal, samt hur många som väljer att inte läsa vidare om ditt företag.

Beroende på situation sätter vi gemensamt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål som mäts efter ovan givna kriterier. Vårt samarbete mäts och följs upp på hur vi lyckas öka uppsatta KPI:er och mål. På så sätt har vi båda samma mål- och förväntansbild avseende när vi gör ett lönsamt jobb tillsammans.

30+

kunder

8 st

specialister

10M+

omsättning 2022/2023

17.5K

leads 2022

Stockholm

Convendum

Kungsgatan 9 Stockholm

11 43 Stockholm

Sweden

Göteborg

Convendum

Kungsportsavenyn 21

411 36 Göteborg