Begripliga rapporter

För oss finns det fyra viktiga delar som gör att vi kan fatta rätt beslut i rätt affärsläge för att öka antalet förfrågningar och affärer: trafiken, antal avvikelser, din procentuella konverteringsgrad och antal konverteringar.

Innan vi påbörjar vår resa tillsammans tar vi reda på hur dina värden ser ut idag för att därefter sätta mätbara och utmanande, men realistiska, mål på vad vi ska uppnå inom dessa värden. Vi följer löpande upp dessa med dig för att säkerställa att vi trendar rätt, vilket gör att vi löpande kan fatta beslut baserade på resultat där inget lämnas åt slumpen.

Det viktigaste först

Det viktigaste först

Genom åren har vi sett alla typer av rapporter. Vi har också lyssnat på och förstått vad våra kunder säger – att det många gånger blir för mycket data.

Med en rapport som ger dig dina fyra viktigaste parametrar för ökad försäljning, fungerar den både som ren avrapportering och som underlag för att underlätta vid beslut om ytterligare investering för ägare, VD och marknadsgruppen.

 • Vi mäter från ditt utgångsläge idag, vilket är grunden i rapporten.
 • Vi plockar ut data från Google Analytics.
 • Du ser tydligt hur dina viktigaste parametrar utvecklas i form av trafik, avvikelse, konvertering i % och konvertering i antal.

Resultatfokuserat

Vi är ett erfaret team där alla genom sin expertis bidrar till att ge dig fler nya kunder från Google.

Struktur & process

Genom våra system, välbeprövade metoder och kompetens optimerar och maximerar vi hela kedjan – från ett sök på Google, till en konkret affär.

Egenutvecklad rapport

I vår begripliga rapport får du en tydlig överblick över resultaten vi uppnår till följd av vårt arbete. Enkelt, tydligt och transparent – precis som det ska vara.

Nål
Nål

Nicklas Sångberg

VD / Senior Digital Affärsutvecklare

+46 70 387 71 77 nicklas@newcustomers.se
Nål
Nål

Robert Nyberg

CO Founder / Senior SEO specialist

+46 70 718 96 97 robert@newcustomers.se
Nål
Nål

Christoffer Jonsson

Sales Director

+46 72 963 29 01 christoffer@newcustomers.se

Kontakta oss  Stockholm

  Ältagårdsvägen 18B

  138 33 Älta

  Sweden

  Sundsvall

  Ekstigen 14

  SE-852 40 Sundsvall

  Sweden