Logo

Vad gör en SEO byrå

En SEO-byrå hjälper företag att förbättra sin synlighet på nätet genom att använda olika strategier inom search engine optimization (SEO). Genom att optimera webbplatsens innehåll och tekniska aspekter, samt genom att bygga auktoritet via externa länkar, kan en SEO-byrå se till att din webbplats rankar högre på Google och andra sökmotorer. Detta arbete innefattar bland annat on page och off page SEO, teknisk SEO och kontinuerlig övervakning och anpassning av strategier. Målet är att din webbplats ska kunna attrahera fler besökare och potentiella kunder genom bättre placeringar i de organiska sökresultaten.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

On Page SEO

On page SEO handlar om att optimera de element som finns på själva webbplatsen. Detta inkluderar att förbättra webbplatsens innehåll, metataggar, rubriker och interna länkar. Genom att göra dessa justeringar kan SEO-byrån hjälpa till att förbättra webbplatsens relevans och synlighet för specifika sökord.

Innehållsoptimering

Innehållet är en av de mest kritiska faktorerna för on page SEO. Det är viktigt att skapa högkvalitativt, relevant och engagerande innehåll som inte bara lockar besökare utan också uppfyller sökmotorernas krav. Detta innebär att använda relevanta sökord på ett naturligt sätt, strukturera innehållet med rubriker och underrubriker, och se till att texten är informativ och lättläst. Innehållet bör också uppdateras regelbundet för att hålla det aktuellt och relevant.

Metataggar och rubriker

Metataggar, såsom titeltaggar och metabeskrivningar, spelar en viktig roll i on page SEO. Titeltaggen bör innehålla de viktigaste sökorden och ge en tydlig beskrivning av sidans innehåll. Metabeskrivningen fungerar som en kort sammanfattning av sidans innehåll och bör också innehålla relevanta sökord. Rubriker (H1, H2, H3, etc.) hjälper till att strukturera innehållet och gör det lättare för både användare och sökmotorer att förstå vad sidan handlar om.

Interna länkar

Interna länkar är länkar som pekar från en sida på din webbplats till en annan sida på samma webbplats. Dessa länkar hjälper till att sprida länkstyrka (link equity) runt webbplatsen och gör det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera innehållet. Interna länkar förbättrar också användarupplevelsen genom att hjälpa besökare att hitta relevant innehåll och navigera på webbplatsen.

URL-struktur

En välstrukturerad URL är viktig för on page SEO. URL:er bör vara korta, beskrivande och innehålla relevanta sökord. De bör också vara lätta att läsa och förstå, både för användare och sökmotorer. En tydlig och logisk URL-struktur hjälper till att förbättra webbplatsens synlighet och användarvänlighet.

Bildoptimering

Bilder är en viktig del av innehållet på en webbplats, men de kan också påverka laddningstiden negativt om de inte är optimerade korrekt. Bildoptimering innebär att komprimera bilder för att minska filstorleken utan att offra kvaliteten, använda beskrivande filnamn och alt-taggar som innehåller relevanta sökord. Alt-taggar hjälper sökmotorer att förstå vad bilderna handlar om och förbättrar webbplatsens tillgänglighet för användare med synnedsättning.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

Off Page SEO

Off page SEO fokuserar på externa faktorer som kan påverka webbplatsens ranking. Detta inkluderar att bygga backlinks från andra webbplatser, engagera sig på sociala medier och delta i andra digitala marknadsföringsaktiviteter. Off page SEO är avgörande för att bygga auktoritet och trovärdighet för webbplatsen.

Backlinks

Backlinks, eller inlänkar, är länkar från andra webbplatser som pekar till din webbplats. Dessa länkar fungerar som röster för din webbplats och signalerar för sökmotorer att din webbplats är en pålitlig och auktoritativ källa. Kvaliteten och kvantiteten på dessa länkar påverkar din webbplats ranking i sökresultaten. SEO-byråer använder olika strategier för att bygga backlinks, inklusive gästbloggning, pressmeddelanden, och samarbeten med influensers.

Sociala medier

Sociala medier spelar en viktig roll i off page SEO. Genom att dela innehåll på plattformar som Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram kan du öka din webbplats synlighet och dra nytta av sociala signaler som kan förbättra din ranking. Engagemang på sociala medier kan också driva mer trafik till din webbplats och skapa fler möjligheter för backlinks.

Lokala citat

För lokala företag är det viktigt att synas i lokala kataloger och på platser som Google My Business. Lokala citat hjälper till att förbättra din synlighet i lokala sökresultat och kan attrahera fler lokala kunder. SEO-byråer kan hjälpa till att säkerställa att din företagsinformation är korrekt och konsekvent på alla plattformar.

Influencer marketing

Samarbete med influensers kan också vara en effektiv off page SEO-strategi. Influensers kan hjälpa till att sprida ditt innehåll till en bredare publik och skapa högkvalitativa backlinks till din webbplats. Detta kan förbättra din ranking och öka din webbplats auktoritet.

Räkna ut värdet av mer trafik till din sajt

0

Antal besökare per månad

Hur många besökare per månad har ni idag?

Konverteringsfrekvens

Hur stor del av era besökare konverterar?

%

Konvertering till kund

Hur stor del av de som har hört av sig blir kunder?

%

Snittvärde per kund

Vad har ni för genomsnittligt värde per kund?

kr

Teknisk SEO

Teknisk SEO innebär att optimera de tekniska aspekterna av en webbplats för att förbättra dess synlighet och användarupplevelse. Detta kan inkludera att förbättra webbplatsens laddningstid, säkerställa mobilvänlighet, implementera schema markup och hantera duplicerat innehåll. En SEO-byrå ser till att webbplatsen är tekniskt sund och lätt att genomsöka för sökmotorerna.

Laddningstid

En snabb laddningstid är avgörande för både användarupplevelsen och SEO. Webbplatser som laddar snabbt rankar bättre i sökresultaten och har lägre avvisningsfrekvens. För att förbättra laddningstiden kan SEO-byråer optimera bilder, använda komprimering och caching, samt minimera HTTP-förfrågningar.

Mobilvänlighet

Med tanke på att en stor del av sökningar görs på mobila enheter, är det viktigt att webbplatsen är mobilvänlig. Google använder mobilförst-indexering, vilket innebär att mobilversionen av din webbplats är den primära versionen som används för att bestämma din ranking. SEO-byråer säkerställer att webbplatsen är responsiv och fungerar bra på alla enheter.

Strukturdata

Schema markup är en typ av mikrodata som gör det möjligt för sökmotorer att bättre förstå innehållet på din webbplats. Genom att använda schema markup kan du förbättra dina chanser att visas i rich snippets, vilket kan öka din synlighet i sökresultaten. SEO-byråer kan implementera strukturdata för att säkerställa att sökmotorer kan tolka och visa ditt innehåll på bästa sätt.

Hantering av Duplicerat Innehåll

Duplicerat innehåll kan skapa problem för sökmotorer när de försöker bestämma vilken version av en sida som ska visas i sökresultaten. SEO-byråer kan hjälpa till att identifiera och åtgärda duplicerat innehåll genom att använda kanoniska taggar, omdirigeringar och genom att undvika att skapa flera URL:er för samma innehåll.

SEO-analys

En SEO-byrå börjar vanligtvis med en grundlig SEO-analys för att identifiera styrkor och svagheter på webbplatsen. Denna analys omfattar allt från att granska webbplatsens innehåll och tekniska struktur till att undersöka konkurrenters strategier. Resultaten av analysen används för att utveckla en skräddarsydd SEO-strategi.

Innehållsanalys

En del av SEO-analysen innebär att granska webbplatsens innehåll för att säkerställa att det är relevant, engagerande och optimerat för sökord. Detta inkluderar att identifiera luckor i innehållet, rekommendera nya ämnen och förbättra befintligt innehåll.

Teknisk analys

Den tekniska analysen fokuserar på att identifiera och åtgärda tekniska problem som kan påverka webbplatsens synlighet och prestanda. Detta kan inkludera att hitta brutna länkar, förbättra laddningstiden och säkerställa att webbplatsen är mobilvänlig.

Konkurrentanalys

Att förstå vad konkurrenterna gör bra kan ge värdefulla insikter och hjälpa till att utveckla en effektiv SEO-strategi. Konkurrentanalysen innefattar att granska deras sökord, innehåll och backlinks för att identifiera möjligheter och hot.

Rapportering och uppföljning

Efter att ha genomfört SEO-analysen tillhandahåller SEO-byrån regelbundna rapporter för att visa framstegen och resultaten av SEO-arbetet. Dessa rapporter hjälper företaget att förstå vad som fungerar och vad som behöver justeras för att förbättra webbplatsens prestanda ytterligare.

SEO-strategi

Efter att ha genomfört en SEO-analys skapar SEO-byrån en strategi som omfattar både kort- och långsiktiga mål. Strategin inkluderar specifika åtgärder för att förbättra webbplatsens ranking, öka organisk trafik och attrahera fler potentiella kunder. Detta kan innefatta att skapa nytt innehåll, optimera befintligt innehåll och bygga länkar.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar om att göra en webbplats mer attraktiv för sökmotorer som Google. Genom att använda rätt sökord, optimera innehållet och förbättra tekniska aspekter kan en SEO-byrå hjälpa webbplatsen att ranka högre i de organiska sökresultaten. Målet är att öka webbplatsens synlighet och driva mer organisk trafik.

Google Ads och SEO

Många SEO-byråer erbjuder också tjänster inom Google Ads som komplement till sina SEO-tjänster. Genom att kombinera betald annonsering med organisk SEO kan företag maximera sin synlighet och nå ut till fler potentiella kunder. Google Ads kan ge omedelbara resultat medan SEO-arbetet bygger en långsiktig närvaro.

Skapa och optimera innehåll

Innehåll är en stor del av SEO-arbetet. En SEO-byrå skapar och optimerar innehåll som är relevant för företagets målgrupp och sökord. Bra innehåll kan förbättra webbplatsens ranking och engagera besökare, vilket kan leda till fler konverteringar och ökad försäljning.

Sociala medier och SEO

Sociala medier spelar också en viktig roll i en omfattande SEO-strategi. Genom att dela innehåll på sociala plattformar kan företag öka sin synlighet och dra nytta av sociala signaler som kan påverka deras ranking. SEO-byråer hjälper till att integrera sociala medier i SEO-strategin för att maximera resultatet.

SEO för e-handel

SEO för e-handel kräver en specifik strategi som inkluderar optimering av produktbeskrivningar, kategorisidor och blogginnehåll. En SEO-byrå med erfarenhet inom e-handel kan hjälpa till att förbättra synligheten för produkterna och öka försäljningen genom att ranka högre för relevanta sökord.

Få fler kunder genom SEO

En av de största fördelarna med att anlita en SEO-byrå är att det kan leda till fler kunder. Genom att förbättra webbplatsens ranking i sökresultaten kan företag nå en bredare målgrupp och locka fler potentiella kunder. Detta kan i sin tur öka konverteringarna och generera mer intäkter.

Rätt sökord

Att identifiera och använda rätt sökord är en central del av SEO-arbetet. SEO-byrån genomför en sökordsanalys för att hitta de mest relevanta och effektiva sökorden för företagets produkter eller tjänster. Genom att optimera innehållet för dessa sökord kan företaget förbättra sin ranking och attrahera mer trafik.

SEO-rapportering

SEO-arbetet inkluderar regelbunden rapportering och analys för att mäta framsteg och justera strategin vid behov. En SEO-byrå tillhandahåller rapporter som visar hur webbplatsen presterar i sökresultaten, vilken trafik som genereras och vilka åtgärder som vidtagits. Detta ger företaget insikter om vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Anpassning till algoritmförändringar

Sökmotorernas algoritmer förändras ständigt, och en SEO-byrå håller sig uppdaterad med dessa förändringar för att säkerställa att webbplatsen fortsätter att ranka högt. Genom att anpassa SEO-strategin till de senaste algoritmuppdateringarna kan SEO-byrån hjälpa företaget att behålla sin konkurrensfördel.

Lokal SEO

För företag som riktar sig till en lokal målgrupp är lokal SEO avgörande. En SEO-byrå hjälper till att optimera webbplatsen för lokala sökningar genom att använda lokala sökord, skapa lokala länkar och optimera företagets Google My Business-profil. Detta kan förbättra synligheten i lokala sökresultat och attrahera fler lokala kunder.

SEO och digital marknadsföring

SEO är en viktig del av en bredare digital marknadsföringsstrategi. En SEO-byrå kan integrera SEO med andra digitala marknadsföringskanaler som sociala medier, e-postmarknadsföring och betald annonsering för att skapa en sammanhängande strategi som driver resultat. Detta holistiska tillvägagångssätt kan hjälpa företag att maximera sin online-närvaro och nå sina affärsmål.

Fördelarna med att anlita en SEO-byrå

Att anlita en SEO-byrå ger företag tillgång till expertis och resurser som de kanske inte har internt. SEO-byråer har erfarenhet av att arbeta med olika branscher och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som är anpassade efter företagets specifika behov. Detta kan leda till bättre resultat och en högre avkastning på investeringar.

Kostnaden för SEO-tjänster

Kostnaden för SEO-tjänster kan variera beroende på byrå och omfattningen av arbetet. Många SEO-byråer erbjuder paket med fasta priser per månad, medan andra kan arbeta på timbasis eller projektbasis.

Det är viktigt för företag att diskutera sina behov och budget med byrån för att hitta den bästa lösningen.

SEO verktyg

Välja rätt SEO-byrå

Att välja rätt SEO-byrå är avgörande för att säkerställa att SEO-arbetet ger de önskade resultaten. Företag bör leta efter byråer med erfarenhet inom deras bransch, goda referenser och en transparent arbetsprocess.

Genom att välja rätt partner kan företag maximera sin synlighet online och uppnå sina marknadsföringsmål.

Sammanfattning

En SEO-byrå spelar en viktig roll i att hjälpa företag att förbättra sin synlighet online och attrahera fler kunder. Genom att använda en kombination av on page SEO, off page SEO och teknisk SEO kan byrån optimera webbplatsen och förbättra dess ranking i sökresultaten.

Genom att arbeta med en SEO-byrå kan företag dra nytta av expertis och resurser som kan leda till långsiktiga resultat och ökad organisk trafik.

Vanliga frågor och svar - Vad gör en SEO byrå

Vad gör en SEO-byrå?
Vad är on page SEO och varför är det viktigt?
Vad innebär off page SEO?
Hur kan en SEO-byrå hjälpa mitt företag att få fler kunder?
Vad är teknisk SEO och varför behövs det?
Hur utför en SEO-byrå en SEO-analys?
Varför är sociala medier viktigt för SEO?
Hur lång tid tar det att se resultat från SEO-arbete?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.