Logo

Analys seo

En omfattande SEO-analys är avgörande för att förstå hur din webbplats presterar i sökmotorernas resultat och för att identifiera områden som kan förbättras. Genom att utföra en SEO-analys kan du få en detaljerad bild av hur olika sidor på din webbplats rankar, samt identifiera tekniska fel och innehållsmässiga brister som kan påverka din synlighet. En SEO-analys innefattar bland annat granskning av teknisk SEO, sökord, länkar och användarupplevelse. Genom att analysera dessa faktorer kan du optimera din webbplats för bättre ranking och ökad organisk trafik.

Analys-1024x576
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vad är en SEO-analys?

En SEO-analys är en omfattande granskning av en webbplats för att identifiera styrkor och svagheter i dess sökmotoroptimering. Genom att göra en SEO-analys kan du förstå hur väl din webbplats rankar i sökmotorernas resultat och hitta områden som behöver förbättras. En SEO-analys inkluderar granskning av teknisk SEO, innehåll, länkar, sökord och mycket mer. Det hjälper dig att optimera din webbplats för att öka organisk trafik och förbättra synligheten i sökmotorer som Google.

Tekniska aspekter

Teknisk SEO är en grundläggande del av en SEO-analys. Detta innebär att undersöka och åtgärda tekniska problem som kan hindra sökmotorer från att effektivt genomsöka och indexera din webbplats. Exempel på tekniska problem som kan identifieras inkluderar brutna länkar, långsam laddningstid, dålig mobiloptimering och felaktig URL-struktur. Genom att lösa dessa problem kan du förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

Innehållsgranskning

Innehåll är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med SEO. En SEO-analys innefattar att granska kvaliteten och relevansen av innehållet på din webbplats. Det innebär att säkerställa att ditt innehåll är optimerat för rätt sökord, är engagerande för besökare och att det inte finns duplicerat innehåll som kan straffa din webbplats ranking. Innehållsgranskningen hjälper dig att skapa mer värdefullt och relevant innehåll för dina besökare och sökmotorer.

Länkstruktur

Länkar spelar en stor roll i hur sökmotorer värderar din webbplats. En SEO-analys inkluderar att granska både interna och externa länkar för att säkerställa att de är relevanta och av hög kvalitet. Intern länkning hjälper till att förbättra användarupplevelsen genom att göra det lättare för besökare att navigera genom din webbplats, medan externa länkar (backlinks) från auktoritativa webbplatser kan förbättra din webbplats trovärdighet och ranking.

Räkna ut värdet av mer trafik till din sajt

0

Antal besökare per månad

Hur många besökare per månad har ni idag?

Konverteringsfrekvens

Hur stor del av era besökare konverterar?

%

Konvertering till kund

Hur stor del av de som har hört av sig blir kunder?

%

Snittvärde per kund

Vad har ni för genomsnittligt värde per kund?

kr

Sökordsanalys

En viktig del av SEO-analysen är att förstå vilka sökord som din målgrupp använder och hur din webbplats rankar för dessa sökord. Genom att analysera sökord kan du identifiera nya möjligheter och förbättra din strategi för att använda long tail keywords som ofta har lägre konkurrens och högre konverteringsgrad. Sökordsanalysen hjälper dig att optimera ditt innehåll för att bättre matcha sökintentionen hos dina potentiella kunder.

Konkurrentanalys

Att förstå hur dina konkurrenter presterar kan ge värdefulla insikter för din egen SEO-strategi. Genom att göra en konkurrentanalys kan du identifiera vilka sökord dina konkurrenter rankar för, vilka backlinks de har och vilka strategier de använder för att locka trafik. Denna information kan användas för att förbättra din egen SEO och hitta nya möjligheter att överträffa dina konkurrenter.

Varför är en SEO-analys viktig?

En SEO-analys är viktig eftersom den ger insikter om hur din webbplats presterar i sökmotorer och vad som kan göras för att förbättra dess ranking. Genom att analysera sökord, innehåll, tekniska aspekter och länkar kan du identifiera och åtgärda problem som hindrar din webbplats från att ranka högt. En väl utförd SEO-analys kan leda till ökad organisk trafik, bättre användarupplevelse och högre konverteringsgrad.

Ökad organisk trafik

Genom att förbättra din webbplats SEO kan du öka mängden organisk trafik, vilket är den trafik som kommer till din webbplats från sökmotorernas resultat utan betald annonsering. Organisk trafik är ofta mer värdefull eftersom den består av besökare som aktivt söker efter det du erbjuder. En SEO-analys hjälper dig att identifiera och optimera för de sökord som är mest relevanta för din målgrupp, vilket kan leda till en betydande ökning av organisk trafik.

Förbättrad användarupplevelse

En SEO-analys innebär inte bara att optimera för sökmotorer, utan även för användarupplevelse. Genom att identifiera och åtgärda tekniska problem, förbättra webbplatsens hastighet och säkerställa att innehållet är relevant och engagerande, kan du skapa en bättre användarupplevelse. Detta kan leda till lägre avvisningsfrekvens, längre besökstider och högre konverteringsgrad.

Högre konverteringsgrad

En väl utförd SEO-analys kan också leda till en högre konverteringsgrad. Genom att optimera ditt innehåll och din webbplats för de sökord och fraser som dina potentiella kunder använder, kan du locka mer kvalificerade besökare som är längre fram i köpprocessen. Detta ökar chansen att de genomför en konvertering, vare sig det innebär att köpa en produkt, fylla i ett formulär eller ladda ner en resurs.

Identifiering av tekniska problem

Tekniska problem kan ha en stor inverkan på din webbplats SEO-prestanda. En SEO analys hjälper dig att identifiera problem som brutna länkar, långsamma laddningstider, dålig mobiloptimering och felaktiga omdirigeringar. Genom att åtgärda dessa problem kan du förbättra webbplatsens funktionalitet och användarupplevelse, vilket i sin tur kan leda till högre ranking i sökmotorerna.

Konkurrensfördelar

Genom att förstå vad dina konkurrenter gör bra och var de brister, kan du hitta möjligheter att förbättra din egen SEO-strategi och överträffa dem i sökmotorresultaten. En SEO-analys kan avslöja vilka sökord dina konkurrenter rankar för, vilka backlinks de har och vilka taktiker de använder för att locka trafik. Denna information kan användas för att skapa en mer effektiv strategi och få en konkurrensfördel.

Långsiktig strategi

En SEO-analys är inte en engångshändelse utan bör ses som en del av en långsiktig strategi. Genom att regelbundet analysera och justera din SEO-strategi baserat på nya insikter och data kan du säkerställa att din webbplats fortsätter att förbättras och behålla sin konkurrenskraft i sökmotorerna. En kontinuerlig SEO-analys hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och algoritmförändringarna, vilket är avgörande för att behålla och förbättra din ranking över tid.

Genom att utföra en grundlig SEO analys kan du få en omfattande bild av din webbplats nuvarande tillstånd och identifiera konkreta åtgärder för att förbättra dess prestanda. Detta är nyckeln till att bygga en stark online-närvaro, attrahera mer organisk trafik och uppnå långsiktig framgång i sökmotorerna.

Är Wordpress SEO-vänligt

Verktyg för att göra en SEO-analys

Det finns många SEO-verktyg som kan hjälpa dig att göra en SEO-analys av din webbplats. Några av de mest populära verktygen inkluderar:

Google Analytics: Analysera trafikdata och användarbeteenden på din webbplats.

Google Search Console: Övervaka och underhåll din webbplats närvaro i Googles sökresultat.

Ahrefs: Analysera backlinks, sökord och konkurrenters SEO-strategier.

SEMrush: Utför sökordsforskning, webbplatsanalys och konkurrentanalys.

Moz: Få insikter om teknisk SEO och innehållsoptimering.

Hur man gör en SEO-analys: En steg-för-steg guide

Steg 1: Bestäm målen för SEO-analysen

Det första steget i en SEO-analys är att bestämma vad du vill uppnå. Vill du öka organisk trafik, förbättra konverteringsgraden eller förbättra användarupplevelsen? Klara mål hjälper dig att fokusera din analys och mäta framstegen.

Steg 2: Använd Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för att få insikt i hur besökare interagerar med din webbplats. Analysera trafikdata för att förstå vilka sidor som presterar bäst, varifrån trafiken kommer och hur länge besökare stannar på din webbplats.

Steg 3: Övervaka med Google Search Console

Google Search Console hjälper dig att övervaka och upprätthålla din webbplats närvaro i Googles sökresultat. Använd detta verktyg för att hitta tekniska fel, analysera sökord och övervaka backlinks.

Steg 4: Analysera sökord

Sökordsanalys är en viktig del av SEO-analysen. Använd verktyg som SEMrush och Ahrefs för att hitta relevanta sökord, analysera sökvolym och konkurrens, samt identifiera long tail keywords som kan hjälpa dig att ranka högre.

Steg 5: Granska innehållet

Innehåll är en av de viktigaste faktorerna för SEO. Granska ditt innehåll för att säkerställa att det är relevant, engagerande och optimerat för sökord. Kontrollera också att det inte finns duplicerat innehåll på din webbplats.

Steg 6: Kontrollera tekniska aspekter

En teknisk SEO-analys är avgörande för att identifiera och åtgärda tekniska problem som kan påverka din webbplats prestanda. Kontrollera för brutna länkar, långsamma laddningstider, felaktiga omdirigeringar och andra tekniska fel som kan påverka SEO.

Steg 7: Analysera backlinks

Backlinks är länkar från andra webbplatser som pekar på din webbplats och är viktiga för SEO. Använd verktyg som Ahrefs och Moz för att analysera dina backlinks och identifiera möjligheter att bygga fler högkvalitativa länkar.

Steg 8: Granska webbplatsens struktur

Webbplatsens struktur påverkar hur sökmotorer och användare navigerar genom din webbplats. Se till att din webbplats har en tydlig och logisk struktur, med interna länkar som hjälper besökare att hitta relevant innehåll snabbt och enkelt.

Steg 9: Analysera användarupplevelsen

En bra användarupplevelse är avgörande för SEO. Utför användartester för att få feedback på hur besökare interagerar med din webbplats. Identifiera hinder som kan påverka användarupplevelsen negativt och gör nödvändiga förbättringar.

Steg 10: Sammanställ resultaten och gör förbättringar

Efter att ha genomfört alla steg i din SEO-analys, sammanställ resultaten och skapa en handlingsplan för att åtgärda identifierade problem.

Prioritera de områden som behöver mest uppmärksamhet och sätt upp tydliga mål för att mäta dina framsteg.

Vanliga fel vid SEO-analys

En SEO-analys kan avslöja många vanliga fel som kan påverka din webbplats prestanda. Dessa inkluderar:

Brutna länkar: Länkar som leder till 404-sidor eller felaktiga URL:er.

Långsam laddningstid: Sidor som tar för lång tid att ladda, vilket påverkar användarupplevelsen negativt.

Felaktig mobiloptimering: Sidor som inte är optimerade för mobila enheter.

Dålig intern länkning: Otillräckliga eller ologiska interna länkar som gör det svårt för besökare att navigera genom webbplatsen.

Fördelarna med en gratis SEO-analys

En gratis SEO-analys kan vara en utmärkt startpunkt för att förstå din webbplats nuvarande SEO-status.

Många SEO-verktyg erbjuder gratis analyser som ger dig en översikt över nyckelområden som behöver förbättras.

Även om en gratis analys kanske inte är lika detaljerad som en betald tjänst, ger den dig värdefull insikt och en bra grund att bygga vidare på.

Hur sociala medier påverkar SEO

Sociala medier kan ha en stor inverkan på din SEO genom att driva trafik till din webbplats och öka dess synlighet.

Plattformar som Facebook, Twitter, Linkedln och Instagram fungerar som kanaler där du kan dela ditt innehåll och engagera dig med en bredare publik.

När du delar ditt innehåll på sociala medier kan du nå människor som kanske inte annars skulle ha stött på din webbplats.

Ökad trafik och synlighet

Genom att dela ditt innehåll på sociala medier kan du nå en bredare publik och få fler backlinks till din webbplats.

Varje gång någon delar ditt innehåll vidare, ökar chansen att det når nya läsare som kan bli potentiella kunder. Detta skapar en snöbollseffekt där din webbplats får exponering till en ständigt växande publik.

Ökad trafik från sociala medier signalerar till sökmotorer att din webbplats är relevant och populär, vilket kan förbättra din ranking i sökmotorernas resultat.

Backlinks och SEO

Backlinks, eller länkar från andra webbplatser till din egen, är en av de viktigaste faktorerna för SEO. När ditt innehåll delas och länkas till från sociala medier, ökar antalet backlinks till din webbplats.

Dessa länkar fungerar som röster av förtroende från andra webbplatser, vilket kan förbättra din webbplats trovärdighet och auktoritet i sökmotorernas ögon.

Ju fler kvalitetsbacklinks du har, desto bättre kan din webbplats ranka i sökresultaten.

Engagemang och användarsignaler

Engagemang på sociala medier, såsom gillningar, kommentarer och delningar, kan också påverka din SEO indirekt.

Hög interaktion med ditt innehåll kan öka besökarens tid på din webbplats och minska avvisningsfrekvensen, vilket är positiva signaler till sökmotorer.

Sökmotorer som Google kan tolka högt engagemang som en indikator på att ditt innehåll är värdefullt och relevant, vilket kan leda till bättre ranking.

Ökad varumärkeskännedom

Sociala medier hjälper till att öka varumärkeskännedomen genom att exponera ditt innehåll för en större publik.

När fler människor känner till ditt varumärke och ditt innehåll, ökar chansen att de söker efter ditt varumärke direkt i sökmotorerna.

Detta kan öka din organiska trafik och hjälpa till att etablera ditt varumärke som en auktoritet inom din bransch.

Förbättrad Innehållsdelning

När du skapar innehåll som är relevant och engagerande för din målgrupp, är det mer sannolikt att det delas på sociala medier.

Detta ökar spridningen av ditt innehåll och hjälper till att nå en större publik. Genom att analysera vilket innehåll som får mest delningar och engagemang på sociala medier, kan du justera din innehållsstrategi för att bättre möta dina målgruppers behov och intressen.

Lokala SEO-fördelar

För företag med en lokal närvaro kan sociala medier spela en viktig roll i lokal SEO. Genom att engagera dig i lokala kunder och dela innehåll som är relevant för den lokala marknaden, kan du öka din synlighet i lokala sökresultat.

Plattformar som Facebook och Instagram erbjuder möjligheter att rikta annonser och inlägg till specifika geografiska områden, vilket kan hjälpa till att driva lokal trafik till din webbplats.

Utnyttja influencer-marknadsföring

Samarbete med influencers på sociala medier kan också förbättra din SEO. När influencers delar ditt innehåll och länkar till din webbplats, kan det generera betydande trafik och nya backlinks.

Influencers har ofta en engagerad följarskara, och deras rekommendationer kan öka din trovärdighet och synlighet online.

Insikter och dataanalys

Sociala medier ger också värdefulla insikter och data som kan användas för att förbättra din SEO-strategi. Genom att analysera data från sociala medier kan du förstå vilket innehåll som presterar bäst, vilken typ av publik som engagerar sig mest, och vilka tider på dagen som är mest effektiva för att dela ditt innehåll. Dessa insikter kan hjälpa dig att optimera ditt innehåll för bättre SEO-resultat.

Hur man använder long tail keywords i SEO

Long tail keywords är längre och mer specifika sökfraser som ofta har lägre konkurrens och högre konverteringsgrad.

Genom att använda long tail keywords kan du rikta in dig på en mer specifik målgrupp och öka chansen att ranka högt för dessa sökningar.

Använd verktyg som SEMrush och Ahrefs för att identifiera relevanta long tail keywords och integrera dem naturligt i ditt innehåll.

Tips för att förbättra din SEO-strategi

För att förbättra din SEO-strategi, följ dessa tips:

Uppdatera innehållet regelbundet: Se till att ditt innehåll är aktuellt och relevant.

Optimera för mobila enheter: Säkerställ att din webbplats är mobilvänlig.

Bygg högkvalitativa backlinks: Fokusera på att få länkar från auktoritativa webbplatser.

Använd rätt sökord: Gör regelbundna sökordsanalyser för att hitta de mest relevanta och effektiva sökorden.

Förbättra laddningstiden: Optimera bilder och använd caching-tekniker för att förbättra webbplatsens hastighet.

Genom att följa dessa riktlinjer och genomföra en noggrann SEO analys kan du förbättra din webbplats synlighet, öka organisk trafik och uppnå bättre resultat i sökmotorerna.

SEO analys

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.