Logo

SEO-Analys

Ditt digitala skyltfönster – din webbplats – är en central del av din affärsstrategi och navet i all din kommunikation, men utan rätt insikter gällande hur den presterar riskerar den att inte nå sin fulla potential. För har du en webbplats, vill du ju att den ska synas, driva trafik och ge dig nya affärer. Eller hur? Det är här SEO-analysen kommer in i bilden.

Analysen är din bästa vän i strävan efter digital framgång. När du djupdyker i den data som din webbplats genererar, öppnas dörrarna till att finjustera dess funktion, höja användarvänligheten och därigenom boosta företagets resultat. Trots dess avgörande roll, finns det många företag som ännu inte har förstått kraften i noggrann analys.

Låt oss berätta mer om varför SEO-analysen är så viktig, vilka möjligheter du kanske går miste om genom att inte tillvarata din webbplats fulla potential, samt hur vi på new customers arbetar för att ta ditt företag till nya höjder.

Vad är SEO-Analys?

När det kommer till att optimera en webbplats för sökmotorer, är ingenting viktigare än en väl genomförd SEO-analys. Tänk dig SEO-analys som en hälsoundersökning för din webbplats. Precis som läkaren tar olika tester för att förstå din hälsostatus, granskar en SEO-analys helt enkelt varje hörn av din webbplats för att identifiera var den presterar bra och var det finns utrymme för förbättring.

I detta sammanhang handlar det om att djupdyka i den data som samlats från webbplatsens besökare och deras interaktioner. Det kan röra sig om vilka specifika sidor de klickar sig in på, tiden de spenderar, de steg de tar, vilka apparater de navigerar från – bara för att nämna några mätpunkter.

Syftet med analysen är att få en helhetsbild av hur din webbplats presterar, identifiera dess starka och svaga sidor samt upptäcka potentiella förbättringsområden. Genom att analysera och tolka dessa data, kan du få värdefulla insikter som hjälper dig att fatta informerade beslut för att optimera din webbplats, förbättra användarupplevelsen och i slutändan öka dina affärsresultat.

Varför är SEo-analys viktigt?

Varför är SEO-Analys viktigt?

För att nå toppositioner i sökresultaten är det inte tillräckligt att enbart fokusera på enstaka aspekter av din webbplats.

Google, och andra sökmotorer, utvärderar en mängd faktorer när de bestämmer huruvida din webbplats ska rankas högt, från tekniska detaljer till innehållskvalitet och externa länkar. Varje del av din webbplats måste arbeta i harmoni för att skapa en sökmotorvänlig miljö som uppmuntrar organisk trafik. Missar man en av dessa delar, kan det sätta hela din SEO-strategi ur spel. Därför är SEO-analys inte bara viktigt, utan avgörande.

Det ger en helhetsbild av din webbplatsens nuvarande styrkor och svagheter, och ger insikt i exakt var och hur du kan förbättra. Genom att regelbundet analysera och justera enligt dessa insikter, kan du säkerställa att din webbplats kontinuerligt är optimerad för bästa möjliga sökprestanda.

Teknisk analys

Teknisk Analys

En teknisk SEO-analys fokuserar på att identifiera och åtgärda tekniska aspekter av en webbplats som kan påverka dess synlighet i sökmotorer. Här är de centrala delarna som en teknisk SEO-analys vanligtvis består av:

Webbplatsens hastighet

Laddar din webbplats snabbt på alla enheter? Laddningstider påverkar både användarupplevelse och rankning.

Mobiloptimering

Fungerar din webbplats smidigt på mobila enheter? Mobilt användande gör detta kritiskt.

Indexering

Är webbplatsens sidor korrekt indexerade av sökmotorer? Detta styr din synlighet online.

XML-sitemap

Har du en uppdaterad sitemap som guidar sökmotorerna genom din webbplats?

NC_Porträtt_Nicklas_Larenholtz

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Nicklas Larenholtz

Head of SEO

+46 73 80 123 17
nicklasl@newcustomers.se

Sid-och URL-struktur

Är din webbplats och dess URL:er optimerade för SEO? Strukturen bör vara intuitiv.

Felsidor och omdirigeringar

Finns det brutna länkar (404-sidor)? Används omdirigeringar (som 301) korrekt?

SSL-certifikat

Använder webbplatsen HTTPS? Detta kan påverka webbplatsens trovärdighet och rankning.

Duplicerat innehåll

Finns det sidor med identiskt innehåll som kan förvirra sökmotorer? Detta kan störa sökmotorer.

Schema markup och strukturerad data

Använder du strukturerad data? Det hjälper sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats mer effektivt.

on-page SEO-analys

On-Page SEO-Analys

On-Page SEO-analys fokuserar på att granska och optimera de individuella sidorna på en webbplats för att förbättra deras synlighet i sökmotorer och förbättra användarupplevelsen. Här är de centrala delarna som en On-Page SEO-analys vanligtvis består av:

Title-taggar

Dessa bör vara unika för varje sida, innehålla sökordet man optimerar sidan i fråga för och hållas inom rekommenderad längd.

Meta descriptions

Dessa bör ge en kort sammanfattning av sidans innehåll och innehålla relevanta sökord.

Huvudrubriker (H1) och underrubriker (H2, H3 etc.)

Alla rubriker bör struktureras korrekt och innehålla relevanta sökord där det är lämpligt.

Innehållskvalitet och relevans

Innehållet bör vara högkvalitativt, relevant för sökintentionen och innehålla adekvat sökordsdensitet.

Bilder och multimedia

Bilder bör ha relevanta filnamn, alt-texter och vara optimerade för webben (storlek och format).

Internlänkning

Användningen av interna länkar hjälper besökare navigera på webbplatsen, sammanlänka sidor på samma site, fördela sidrankingen (även kallat ”länkjuice”) på hela webbplatsen samt underlätta för sökmotorerna att hitta de viktiga sidorna på en webbplats.

Off-page SEO-analys

Off-page SEO-Analys

Off-Page SEO fokuserar på externa faktorer som påverkar en webbplats synlighet i sökmotorer. Det handlar om att förstå och förbättra hur en webbplats uppfattas på internet bortom dess egna sidor. Här är de centrala delarna som en Off-Page SEO-analys vanligtvis består av:

Backlinks

Domänauktoritet

Lokala signaler

Trust signals

vikten att förstå din trafik

Vikten att förstå din trafik

Att förstå varifrån din webbplatstrafik kommer är en central del av effektiv SEO. När du analyserar data från din webbplats får du insikt i vilka källor som genererar flest besökare, vilket i sin tur kan avslöja vilka av dina marknadsföringsstrategier som är mest framgångsrika.

Varje trafikkälla, vare sig det är organisk sökning, betald annonsering, sociala medier eller refererande webbplatser, har sina egna specifika för- och nackdelar. Genom att identifiera de mest värdefulla källorna, kan du rikta in dig på att förbättra dessa områden och allokera resurser mer effektivt.

Dessutom kan en djupgående analys av trafiken avslöja oväntade möjligheter eller varningsflagg. Till exempel kan en plötslig ökning av trafiken från en specifik region indikera en växande kundbas där, medan en minskning av organisk trafik kan vara ett tecken på tekniska problem eller ”straff” från sökmotorer som du behöver agera på.

Identifiera rätt sökord

Identifiera rätt sökord

Att identifiera rätt sökord är kärnan i varje framgångsrik SEO-strategi. Genom en detaljerad SEO-analys kan du upptäcka exakt vilka termer och fraser dina potentiella kunder använder när de söker efter produkter, tjänster eller information som du erbjuder. Det handlar inte bara om att hitta de mest populära sökorden, utan också om att förstå användarintentionen bakom varje sökning.

Sökord som redan driver trafik till din webbplats bör analyseras noggrant. Fungerar de bra? Genererar de konverteringar? Eller finns det sökord som lockar besökare, men som inte leder till någon åtgärd på webbplatsen? Sådan information är avgörande för att finslipa din innehållsstrategi.

Få med long tail-sökord i SEO-analysen

När vi talar om sökordsanalys är det viktigt att inte bara fokusera på de mest populära, generella sökorden. ”Long tail”-sökord – det vill säga längre, mer specifika fraser som det kanske inte söks lika ofta på, men som ofta har en högre konverteringsgrad – är guld värda. Detta eftersom de ofta är kopplade till en mycket specifik sökintention. Medan ett generellt sökord som ”skor” kan driva mycket trafik, kan en specifik fras som ”röda löparskor för damer” tyda på en användare som är mycket närmare ett köpbeslut. Genom att inkludera dessa långa sökfraser i din SEO-strategi kan du rikta in dig på en mer engagerad och målinriktad publik.

Genom att systematiskt identifiera och optimera för både generella och ”long tail”-sökord säkerställer du att din webbplats inte bara lockar besökare, utan besökare som är intresserade av vad du har att erbjuda.

förstå användarbeteende

Förstå användarbeteende

Varje interaktion på din webbplats ger en ledtråd om dina besökares preferenser, behov och beteenden. Genom att djupdyka i denna data kan du läsa av din målgrupps beteende. Vilka sidor besöker de mest? Stannar de länge på dessa sidor eller hoppar de snabbt vidare? Kanske finns det specifika sidor där besökarna avbryter sin session oftare?

Med denna kunskap kan du bland annat identifiera vilka delar av din webbplats som engagerar dina besökare och vilka som kan behöva förbättras. Genom att kontinuerligt justera och förbättra användarupplevelsen kan du inte bara öka tiden besökare spenderar på din webbplats, utan även konverteringsgraden.

spåra framsteg

Spåra framsteg

SEO är en ständig process av förbättring och anpassning. För att kunna navigera genom denna resa effektivt, är det viktigt att hålla koll på var man befinner sig och hur långt man har kommit.

Regelbunden analys av dina SEO-resultat låter dig se trender, framgångar och utmaningar i ditt arbete. Genom att spåra dina framsteg kan du snabbt identifiera vilka av dina strategier som ger bäst utdelning och vilka områden som kan kräva en annan taktik. I SEO-världen är det ofta den som anpassar sig snabbast som lyckas bäst.

konkurrensanalys

Konkurrensanalys

I sökresultaten konkurrerar du inte enbart om synlighet, utan även om kunder. Att förstå var du står i förhållande till dina konkurrenter är därför avgörande. Med en konkurrensanalys kan du bland annat upptäcka vilka sökord dina konkurrenter rankar på, vilken typ av innehåll de producerar och hur deras backlink-profil ser ut.

Detta kan ge dig värdefulla insikter i potentiella möjligheter eller områden där din webbplats redan har en stark ställning. Med rätt information kan du skräddarsy din SEO-strategi för att utnyttja dina styrkor och adressera eventuella svagheter.

börja med en SEO-analys

Därför är det viktigt att börja med en SEO-analys i ett nytt samarbete med en SEO-byrå

När du inleder ett samarbete med en SEO-byrå, som oss på new customers, är det avgörande att det inleds med en djupgående SEO-analys. Här är några skäl till varför det är så viktigt:

Förståelse för nuvarande position och potential: Innan vi kan skapa en strategi och roadmap för arbetet framåt, behöver vi förstå var du står idag. Genom en SEO-analys kan vi identifiera dina styrkor, svagheter och möjligheter.

Skapa en gemensam utgångspunkt: Varje framgångsrikt samarbete bygger på tydliga mål och en gemensam förståelse. Med en SEO-analys som grund kan vi tillsammans sätta upp klara mål och skapa en strategi för att nå dem.

Minska risker: SEO är en investering. Genom att börja med en noggrann analys minskar vi risken för dyra misstag och ser till att dina resurser används där de gör mest nytta. På new customers strävar vi alltid efter att ge dig bästa möjliga avkastning på din investering.

Bygga förtroende: Transparens och öppen kommunikation är kärnan i alla framgångsrika samarbeten. Genom att tillsammans granska och diskutera analysens resultat bygger vi ett starkt förtroende till varandra från dag ett. På new customers värdesätter vi varje kunds unika behov och arbetar tätt tillsammans för att uppnå framgång.

6 saker att vinna på att göra SEO-analys av din webbplats

6 saker att vinna på att göra SEO-analys av din webbplats

1. Rikta in dig på rätt besökare

Genom att djupdyka i din data och förstå din trafik kan du läsa av varifrån dina besökare kommer och vilka sökord som lockar dem till din sida. Med rätt insikter kan du skräddarsy och optimera ditt innehåll för att ännu mer effektivt locka din målgrupp.

2. Ökad konverteringsgrad

Varje sida och innehållsstycke på din webbplats har ett syfte. Genom analys kan du upptäcka vilka delar som mest effektivt leder besökare genom kundresan och som bäst omvandlar dem till kunder, vilket möjliggör riktade förbättringsinsatser.

3. Optimerad marknadsföringsbudget

Varje marknadsföringskanal har en kostnad, vare sig det handlar om tid eller pengar. Genom att se vilka kanaler som levererar bäst ROI kan du allokera dina resurser där de gör mest nytta.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

4. Överlägsenhet mot konkurrenter

Det räcker inte alltid med att vara digitalt närvarande. Du måste också vara bättre än dina konkurrenter och för att kunna överträffa konkurrenterna måste du veta var du står i förhållande till dem. Genom att jämföra dina resultat med dina konkurrenters, kan du hitta dina fördelar och var du behöver förbättras.

5. Maximerad ROI

Investeringen i SEO och digital marknadsföring ska ge avkastning. Med en genomgående analys av dina insatser kan du justera din strategi för att säkerställa att varje spenderad krona ger maximalt resultat.

6. Smarta investeringar med högt värde

Analys hjälper till att identifiera vilka åtgärder som ger mest värde i förhållande till kostnaden. Om du till exempel märker att vissa sökord eller tekniker driver mycket trafik utan att kräva mycket investering, kan du prioritera dessa över andra, mer kostsamma åtgärder. Detta gör att du kan optimera din budget och få mer värde för dina marknadsföringspengar.

SEO-verktyg som underlättar analysen

SEO-verktyg som underlättar analysen

Att förstå hur din webbplats presterar, vilka sökord som driver trafik och hur besökarna interagerar med ditt innehåll – och att du gör något värdefullt av dessa insikter – är nyckeln till framgång.

Här är SEO en central del av digital marknadsföring som kräver noggrann uppföljning och analys för att maximera effektiviteten. Google, som världens ledande sökmotor, har utvecklat specifika verktyg för att hjälpa webbplatsägare att få dessa insikter och därmed förbättra sin SEO-strategi.

Låt oss gå igenom några av dessa verktyg samt hur de kan hjälpa dig att optimera din webbplats och digitala närvaro:

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics är ett fantastiskt gratisverktyg som tillhandahåller detaljerad information om hur besökare hittar och interagerar med din webbplats. Det kan hjälpa dig att förstå vilka sidor som är mest populära, hur länge besökare stannar på din webbplats, vilka sökord som driver mest trafik och mycket mer. Denna information kan användas för att optimera ditt innehåll och förbättra din SEO-strategi.

behöver du hjälp med övergång till GA4?

Behöver du hjälp med övergången till GA4?

Den nya versionen av Google Analytics (GA4) erbjuder en mängd förbättrade funktioner och mer sofistikerade analysmöjligheter, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att förstå din webbplats prestanda och användarnas beteende.

GA4 är utformat för att bättre förstå kundresan genom att koppla samman data från olika enheter och interaktioner. Den nya versionen innefattar mer omfattande rapporteringsfunktioner och förbättrad maskininlärning för att ge djupare insikter och mer exakta prognoser. Dessutom har Google tagit ett steg mot ett mer integritetscentrerat tillvägagångssätt, där GA4 är utformat för att fungera effektivt även när cookies eller andra identifierare inte är tillgängliga.

Att byta till GA4 kan dock vara en komplex process som involverar att konfigurera den nya plattformen, migrera din gamla data och lära dig hur du ska använda de nya funktionerna och rapporterna. Här kan vi på new customers hjälpa dig.Vårt team besitter djup kunskap om Google Analytics och vi har redan hjälpt många företag att smidigt övergå till GA4. Vi kan stödja dig genom hela processen – från att konfigurera den nya plattformen, till att analysera dina data med de nya verktygen.

google-search-console

Google Search Console

Google Search Console är ett verktyg som ger värdefulla insikter om hur Google ser din webbplats. Det kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem som kan påverka din webbplats ranking, såsom brutna länkar eller problem med mobil användarvänlighet. Det visar också vilka sökfrågor som driver mest trafik till din webbplats, vilket kan vara mycket värdefullt för att förstå vilka sökord du bör fokusera på.

google-keyword-planner-tool-1-2-800x533-1

Google Keyword Planner

Även om Google Keyword Planner primärt är framtaget för att assistera med annonsering på Google Ads, är det ett ovärderligt verktyg för SEO. Det ger insikt i hur ofta vissa söktermer söks efter och hur den sökvolymen förändras över tid. Dessutom ger det förslag på nya sökord som du kanske inte hade tänkt på tidigare.

Andra verktyg som kan vara till hjälp

Det finns en rad andra verktyg som hjälper vid SEO-analys, utöver Googles egna, som kan vara ovärderliga när det kommer till SEO-analys. Dessa verktyg kan ge olika perspektiv och insikter, vilket kan komplettera din övergripande SEO-strategi:

screaming-frog

Screaming Frog

Screaming Frog är ett av de mest populära verktygen på marknaden som skannar din webbplats och ger en detaljerad översikt över potentiella problem, såsom: brutna länkar, överskridna title-taggar och mycket mer. Genom att regelbundet använda Screaming Frog kan webbplatsägare enkelt upptäcka och åtgärda problem som kan påverka webbplatsens SEO.

ahrefs-seo-tool4789

Ahrefs Keywoard Explorer

Ahrefs är känt som ett av de mest kraftfulla SEO-verktygen på marknaden och deras Keyword Explorer är inget undantag. Det ger detaljerad data om sökord, såsom: sökvolym, svårighetsgrad och även de webbplatser som rankar högst för dessa sökord. Med Ahrefs kan du inte bara identifiera vilka sökord du bör satsa på, utan också hålla koll på dina konkurrenter.

wincher

Wincher

Wincher är ett framstående verktyg, specialiserat på sökordsövervakning som hjälper användare att spåra hur deras webbplats rankar för specifika sökord över tid. Med dess användarvänliga gränssnitt och dagliga rankinguppdateringar, ger Wincher en klar översikt över webbplatsens SEO-prestanda samt insikter om konkurrenternas positioner. Detta gör att du kan justera din strategi baserat på realtidsdata och säkerställa att du fokuserar på de mest värdefulla sökorden för din webbplats.

Digital frånvaro kan vara kostsamt

Många företag analyserar inte sina webbplatser regelbundet, vilket leder till oklarhet om effektiviteten i deras digitala marknadsföring. Bristen på insikt kan resultera i suboptimala investeringar, men analys är bara början – det krävs också optimering baserat på insamlad data. Om visst innehåll drar mer trafik, borde mer resurser riktas dit. Eller hur?

Här finns med andra ord en enorm potential att generera fler leads och affärer. Genom att regelbundet analysera och optimera sin webbplats är det möjligt att förbättra sin digitala närvaro, attrahera fler besökare och konvertera dessa besökare till kunder – alltså öka sin lönsamhet.

Beräkna konstnaden för din digitala frånvaro

Beräkna kostnaden för din digitala frånvaro

Det är tydligt varför digital närvaro är viktigt och vad det kan generera. Men digital frånvaro då, vad innebär det för företagets resultat?

Det kan låta svårt att beräkna kostnaden för digital frånvaro, men eftersom det är en kombination av förlorade affärsmöjligheter, lägre försäljning och minskad varumärkeskännedom är det egentligen enkel matematik.

Om du vet vad en affär för dig är värd i snitt, kan du snabbt räkna ut vad den kan kosta dig om du inte rankar högt och syns på Google:

Genom att regelbundet analysera webbplatsens data och agera på insikterna kan du minska risken för digital frånvaro och därmed säkerställa att ditt företag inte bara överlever på den digitala spelplanen, utan även frodas och växer.

Artikeln i korthet

Artikeln i korthet

Det är viktigare än någonsin för företag att förstå och nyttja kraften i sökmotoroptimering (SEO). Men att bara implementera SEO-strategier utan inledande SEO-analys eller regelbunden uppföljning är som att segla i mörker utan en kompass.

Några av de viktigaste punkterna från artikeln:

New Customers

Få gratis SEO-analys

Att ha en stark digital närvaro är avgörande för ditt företags framgång. Oavsett om du redan har investerat i SEO eller just nu funderar på att sätta igång, är det viktigt att veta var du står. För att få en uppfattning om hur din hemsida presterar idag och vilken potential den har, är steget att göra ett SEO-test, eller rättare sagt en SEO-analys, oumbärligt. Hur mår den? Vilka affärsvärden genererar den idag? Och ännu viktigare, vilka möjligheter finns att öka dessa affärsvärden ännu mer?

Vår SEO-analys är inte bara kostnadsfri. Den är framförallt grundlig och skräddarsydd för just din webbplats. Vi tar oss tiden att granska varje viktig aspekt av din webbplats.

Efter analysen får du en detaljerad rapport som belyser de områden där din webbplats presterar bra, samt de områden där förbättringar kan göras. Med denna information i hand kan du ta informerade beslut om din digitala strategi.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om SEO-analys

Vad är en SEO-analys?
Hur gör man en SEO-analys?
Vad ska man tänka på när man gör en SEO-analys?
Vad kostar en SEO-analys?
Hur gör man bra SEO?
Vad är skillnaden på Teknisk SEO, On-Page SEO och Off-Page SEO?
Vad menas med att göra en SEO-analys?
Varför SEO-analys?
Hur gör man en SEO-analys av en text?
Vad ska en SEO-analys innehålla?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.