Logo

SEO Server-Side

Server-Side Rendering (SSR) är en teknik som spelar en avgörande roll i hur webbplatser presterar i sökmotorer. Genom att servern förbereder och levererar sidans fullständiga HTML-innehåll direkt vid användarens förfrågan, säkerställer SSR att sökmotorernas robotar direkt kan indexera sidans innehåll.

SEO Server-side

Detta är en signifikant faktor för SEO, eftersom det direkt påverkar synligheten och tillgängligheten av webbplatsens innehåll i sökresultaten. Att använda SSR i din webbutvecklingsprocess kan med andra ord dramatiskt förbättra din webbplats chanser att rankas högre i sökmotorer som Google.

Låt oss djupdyka i de specifika sätten som Server-Side Rendering påverkar SEO, vilka fördelarna är och våra bästa tips för ett lyckat SEO-arbete.

SEO Server-side

Vad är Server-Side?

Server-Side refererar till alla operationer som utförs av servern i en server/klient-arkitektur inom datanätverk och webbutveckling. I detta sammanhang innebär det att webbsidans innehåll och data bearbetas på servern innan det skickas till användarens webbläsare. Denna process skiljer sig från Client-Side Rendering (CSR), där JavaScript körs i användarens webbläsare för att dynamiskt generera sidans innehåll.

Server-Side Rendering (SSR) är en teknik som används inom webbutveckling för att förbättra en webbapplikations prestanda och sökmotoroptimering (SEO). När en webbsida serverrenderas, genererar servern hela HTML-innehållet för en sida i svar på en användares förfrågan och skickar den färdiga sidan till användarens enhet.

Detta möjliggör för sökmotorernas robotar att läsa innehållet direkt, vilket är en stor fördel för SEO eftersom det gör att innehållet kan indexeras korrekt och visas i sökresultaten.

Olika typer av rendering

Vi har redan börjat nosa på det, men inom webbutveckling används olika renderingstekniker för att presentera innehåll för användaren.

Varje teknik har sina egna fördelar och användningsområden beroende på projektets krav och mål. Här är en genomgång av de vanligaste renderingsteknikerna:

Fördelar med Server side

Fördelar med Server-Side

Server-Side Rendering erbjuder en rad fördelar som kan ha en betydande inverkan på en webbplats prestanda och synlighet:

 1. Förbättrad SEO: Eftersom innehållet redan är renderat när det når användarens webbläsare, kan sökmotorernas robotar enkelt indexera sidan, vilket förbättrar chanserna att ranka högre.
 2. Snabbare sidvisning: Användare upplever snabbare sidladdning eftersom webbläsaren inte behöver köra JavaScript för att rendera innehållet, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för användare med långsammare internetanslutning eller enheter med lägre prestanda.
 3. Bättre användarupplevelse: Snabbare sidladdningstider leder till en smidigare användarupplevelse, vilket kan öka användarnöjdheten och minska avvisningsfrekvensen.
 4. Säkerhet: Genom att hantera data och användarsessioner på servern kan man höja säkerheten eftersom känslig information inte utsätts i klientens webbläsare.
 5. Enklare att hantera cachning: Cachning på serversidan kan implementeras mer effektivt, vilket ytterligare minskar laddningstiderna och serverbelastningen.
 6. Konsistens i rendering: Oavsett vilken enhet eller webbläsare klienten använder, blir renderingen konsekvent eftersom den hanteras av servern.
 7. Stöd för äldre webbläsare: Server-Side Rendering är kompatibelt även med äldre webbläsare som inte fullt stöder moderna JavaScript-funktioner.
Så påverkar Server-Side rendering sökoptimering

Hur påverkar Server-Side Rendering sökoptimering?

Server-Side Rendering har en betydande inverkan på sökoptimering (SEO) i webbapplikationer. Genom att servern genererar HTML-innehåll för en sida innan den skickas till klienten, kan SSR påverka SEO på flera positiva sätt:

 1. Snabbare indexering: SSR möjliggör att sökmotorernas robotar ser hela sidinnehållet direkt vid crawlingen, vilket accelererar indexeringen.
 2. Förbättrad sidhastighet: SSR kan minska den tid det tar för en sida att bli synlig och användbar för en besökare, vilket är en viktig rankingfaktor för sökmotorer.
 3. Tillgängligt innehåll för sökmotorer: Eftersom innehållet redan är renderat när det når webbläsaren, kan sökmotorer enklare förstå och ranka innehållet på en sida.
 4. Färre JavaScript-beroenden: SSR minskar beroendet av JavaScript för att visa innehåll, vilket är fördelaktigt då vissa sökmotorer kan ha svårt att exekvera JavaScript på samma sätt som en webbläsare.
 5. Ökad användarupplevelse: En snabbare sidladdning förbättrar användarupplevelsen, vilket indirekt kan påverka SEO positivt genom att minska avvisningsfrekvensen och öka engagemanget.
 6. Stöd för social media-sharing: SSR garanterar att sociala medieplattformar kan hämta metadata för sidan, vilket är viktigt för delning och kan indirekt påverka SEO genom sociala signaler.
Hur genomsöker och inderxerar sökmotorer server-side renderade sidor

Hur genomsöker och indexerar sökmotorer Server-Side Renderade sidor?

Sökmotorer, som Google, genomsöker och indexerar Server-Side Renderade sidor genom att följa länkar på webben och använda robotar för att besöka och analysera webbsidor.

Processen för Server-Side Renderade sidor skiljer sig något från Client-Side Renderade sidor och har flera steg:

 1. Förfrågning: När en sökmotor stöter på en länk till din Server-Side Renderade sida skickar den en förfrågan till servern där din webbplats är värd.
 2. Generering av HTML: Servern bearbetar förfrågan och genererar den aktuella sidans fullständiga HTML-innehåll, inklusive allt synligt innehåll och metadata.
 3. Hämtning av sidan: Sökmotorn hämtar den renderade HTML-sidan från servern.
 4. Analys: Sökmotorn analyserar sidans HTML för att förstå strukturen, innehållet och kontexten. Detta inkluderar att läsa titlar, rubriker, text, bilder och andra element som är viktiga för SEO.
 5. Indexering: När sökmotorn har en klar bild av sidan och dess innehåll indexerar den sidan i sökmotorns databas, vilket gör den sökbar för användare.
 6. Ranking: Sidan rankas sedan baserat på olika faktorer som sökmotorns algoritmer bestämmer, inklusive relevans, auktoritet, innehållskvalitet och användarupplevelse.

Server-Side Rendering förenklar denna process eftersom sökmotorerna inte behöver exekvera JavaScript för att se innehållet, vilket är fallet med många Client-Side Renderade applikationer. Detta resulterar i att sidorna snabbare kan genomsökas och indexeras, vilket ger en SEO-fördel.

Hur övervakar och optimerar man SEO-resultat för en Server-Side Renderad webbsida?

För att övervaka och optimera SEO-resultatet för en Server-Side Renderad webbsida finns det flera steg som kan säkerställa att sidan presterar väl i sökmotorerna:

 1. Använd webbanalysverktyg: Verktyg som Google Analytics och Google Search Console är oumbärliga för att spåra trafik, konverteringar och sidans synlighet i sökresultaten.
 2. Spåra nyckelord: Använd sökordsövervakningsverktyg, såsom Wincher, för att följa hur dina huvudsökord rankar över tid och hur du kan förbättra din positionering.
 3. Prestandatestning: Verktyg som Google PageSpeed Insights, Lighthouse och WebPageTest kan ge dig värdefull insikt i hur snabbt din webbsida laddar samt ge rekommendationer för förbättringar.
 4. Konkurrentanalys: Genom att analysera konkurrenters webbplatser kan du identifiera SEO-strategier som fungerar bra i din bransch och anpassa dina egna metoder.
 5. Anpassa innehåll: Se till att innehållet på din webbsida är relevant, av hög kvalitet och uppdateras regelbundet för att uppmuntra återkommande besök och förbättra ranking.
 6. Optimera metadata: Metadata för alla sidor bör optimeras för att inkludera relevanta nyckelord och incitament för klick.
 7. Förbättra användarupplevelsen: En webbsida som är lätt att navigera och snabb att ladda ger en bättre användarupplevelse, vilket är en viktig faktor inom SEO.
 8. Bygg backlinks: Få andra webbplatser att länka till din sida för att bygga upp auktoritet och förbättra din ranking.

Genom att regelbundet granska och justera din SEO-strategi baserat på dessa övervakningar och analyser, kan du kontinuerligt förbättra din webbplats SEO-prestanda.

SEO-experten tipsar

SEO-experten tipsar: Så optimerar du en Server-Side Renderad site

 1. Optimera laddningstider: Se till att din server konfigureras korrekt för snabb leverans av innehåll, använd caching där det är möjligt och minimera HTML-, CSS- och JavaScript-filer.
 2. Strukturerad data: Implementera strukturerad data, såsom schema.org, för att hjälpa sökmotorer att förstå innehållet på din webbsida och förbättra hur dina resultat presenteras i SERP:en.
 3. Mobilanpassning: Se till att din webbsida är responsiv och fungerar felfritt på alla typer av enheter och skärmstorlekar.
 4. Säkerhet med HTTPS: Använd HTTPS för att skydda din webbsida och dess användare, vilket även är en rankingfaktor hos Google.
 5. Sitemap och robots.txt: Skapa och underhåll en XML-sitemap och robots.txt-fil för att guida sökmotorernas robotar genom din webbplats struktur.
 6. Innehållsoptimering: Fokusera på rätt sökord och anpassa ditt innehåll därefter, samt se till att innehållet är relevant, informativt och uppdaterat.
 7. Intern länkning: Använd en logisk intern länkstruktur för att hjälpa användare och sökmotorer att navigera på din webbplats.
 8. Felhantering: Implementera korrekt hantering av 404-sidor och omdirigeringar för att förhindra döda länkar och ge en bättre användarupplevelse.
NC_Porträtt_Roberg_Nyberg_Liggande

Vill du veta mer? Kontakta oss

Robert Nyberg

CO Founder / Senior SEO-specialist

+46 70 718 96 97 robert@newcustomers.se

Så här hjälper vi ditt företag att lyckas med sökmotoroptimering

I de uppdrag vi åtar oss, går vi på new customers in som en affärspartner som hjälper våra kunder att utveckla nya affärer på Google som affärskanal, där vi optimerar hela kedjan – från ett sök, till en affär. Detta kallar vi för konverteringsoptimering och är en viktig del av vår process.

När vi arbetar med sökmotoroptimering vill vi jobba med dina mest strategiska och affärsnära sökord, som din målgrupp söker efter på Google för att hitta dina tjänster eller produkter. Som din affärspartner är vårt mål alltid att ligga på första sidan på Google på dessa sökbegrepp, då det är här vi på allvar kan komma in i dina kunders egenvalda besluts- och köpprocess.

Tillsammans med dig tillvaratar vi din fulla potential och kraft på Google som affärskanal för att ge dig fler leads och konkreta affärer.

Vår process vid sökmotoroptimering

Genom våra metoder, vår kompetens och vårt arbetssätt hjälper vi dig att optimera och maximera hela kedjan från ett organiskt sök på Google till en konkret affär, där allt är mätbart från start.

Server-side och SEO i framtiden

Server-Side och SEO: Vad kan vi förvänta oss i framtiden?

I framtiden kan vi förvänta oss att Server-Side Rendering (SSR) och dess inverkan på sökmotoroptimering (SEO) kommer att fortsätta utvecklas och anpassas till de ständigt föränderliga kraven från sökmotorerna och användarnas beteenden. Här är några trender och förväntningar:

Förbättrad laddningstid och prestanda

Med allt större fokus på användarupplevelse kommer SSR-tekniker att fortsätta förbättras för att ge ännu snabbare laddningstider, vilket direkt påverkar SEO.

Är du intresserad av en möjlighetsanalys?

Skriv in din webbadress och mejl så återkommer vi med en möjlighetsanalys

1

Skicka in ditt namn och telefonnummer.

2

Någon från oss tar kontakt med dig och lyssnar av dina funderingar och behov.

3

Rätt person med rätt kompetens sätter upp ett möte tillsammans med dig så vi kan påbörja vår affärsanalys.

4

Vi återkommer med ett konkret förslag på hur vi tillsammans skapar fler affärer.

AI och maskininlärning i SSR

Vi kan förvänta oss att se mer avancerade AI-baserade optimeringar i Server-Side Rendering, där innehållet och användarupplevelsen anpassas i realtid baserat på användarens beteende och preferenser.

Mer dynamiskt och personligt innehåll

Server-Side-tekniker kommer att bli bättre på att hantera dynamiskt och personligt innehåll, vilket förbättrar både SEO och konverteringsfrekvenser genom mer målinriktad innehållsvisning.

Ökat fokus på mobilanvändare

Eftersom en växande majoritet av internetanvändningen sker via mobila enheter, kommer SSR att fortsätta att optimeras för att leverera exceptionella mobila upplevelser, vilket är en viktig SEO-faktor.

Allt-du-behover-veta-om-SEOjpg-1
Läs vår guide om SEO
Få allt förklarat

Förbättrad sökmotorförståelse för JavaScript

Sökmotorer blir allt bättre på att förstå och indexera JavaScript-renderat innehåll, vilket kan minska skillnaderna mellan SSR och CSR ur ett SEO-perspektiv.

Utbredd användning av Edge Computing

Genom att utnyttja Edge Computing kan Server-Side Rendering bli ännu snabbare och mer skalbar, vilket förbättrar globala användares upplevelse och SEO.

Utveckling av Webxz Standards

SSR kommer att fortsätta att utvecklas i linje med nya webbstandarder som förbättrar tillgänglighet, laddningstider och indexering.

Integrering med Headless CMS

Headless CMS och Server-Side Rendering kommer att bli en mer integrerad lösning för att skapa snabba och SEO-vänliga webbplatser.

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.