Logo

Analys hemsida

En grundlig analys av din hemsida är avgörande för att förstå hur väl den presterar och för att identifiera områden som kan förbättras. Genom att gå igenom hemsidan noggrant kan du få insikt i både tekniska aspekter och användarupplevelsen. Att ta hjälp av verktyg som Google Analytics och olika SEO-verktyg gör det möjligt att upptäcka och åtgärda problem, såsom tekniska fel, långsam laddningstid eller ineffektiv sökordsanvändning. Bland annat kan du identifiera brister i innehållet, se hur besökare interagerar med din webbplats och få konkreta förslag på hur du kan optimera den. Genom en sådan analys kan du säkerställa att din hemsida möter dina affärsmål och erbjuder en bättre upplevelse för dina besökare.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Analys av hemsida: En guide för att förbättra din webbplats

Att göra en grundlig analys av din hemsida är avgörande för att förbättra dess prestanda och användarupplevelse.

En analys kan hjälpa dig att identifiera styrkor och svagheter, samt ge dig konkreta förslag på förbättringar.

Här är en omfattande guide som tar dig igenom de viktigaste stegen för att göra en effektiv analys av din hemsida.

1. Identifiera syftet med analysen

Det första steget i en analys av din hemsida är att identifiera varför du gör analysen. Vill du förbättra SEO, öka trafiken, förbättra användarupplevelsen eller identifiera tekniska fel?

Genom att förstå syftet med din analys kan du fokusera på de områden som behöver mest uppmärksamhet.

2. Använd Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att få en djupgående förståelse för hur besökare interagerar med din webbplats.

Du kan använda Google Analytics för att analysera trafikmönster, identifiera de mest besökta sidorna och förstå vilka källor som driver mest trafik till din webbplats. Detta ger dig värdefull information som du kan använda för att göra förbättringar.

3. Genomför en SEO analys

En SEO analys är avgörande för att förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna. Använd SEO verktyg som Ahrefs, SEMrush eller Moz för att analysera din webbplats SEO-prestanda.

En SEO analys hjälper dig att identifiera nyckelord som du rankar för, hitta nya nyckelord att rikta in dig på, samt identifiera eventuella tekniska fel som kan påverka din ranking.

4. Testa din webbplats hastighet

Webbplatsens hastighet är en viktig faktor för både användarupplevelse och SEO. Använd verktyg som Google PageSpeed Insights eller GTmetrix för att testa din webbplats hastighet.

Dessa verktyg ger dig konkreta förslag på hur du kan förbättra laddningstiderna på din webbplats, vilket kan leda till bättre användarupplevelse och högre ranking i sökmotorerna.

5. Analysera Innehållet på hemsidan

Innehållet på din hemsida spelar en stor roll i hur besökare uppfattar din webbplats. Genom att analysera innehållet kan du säkerställa att det är relevant, engagerande och optimerat för sökmotorer.

Använd verktyg som Grammarly för att kontrollera grammatiken och kvaliteten på ditt innehåll, och SEO verktyg för att säkerställa att dina nyckelord används effektivt.

6. Kontrollera tekniska aspekter

En teknisk analys av din hemsida kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda eventuella tekniska problem som kan påverka din webbplats prestanda.

Detta inkluderar att kontrollera HTML- och CSS-koden, säkerställa att alla länkar fungerar korrekt, och att din webbplats är mobilvänlig. Använd verktyg som Screaming Frog för att göra en djupgående teknisk analys.

7. Analysera länkar och backlinks

Länkar, både interna och externa, spelar en viktig roll i SEO. Analysera dina interna länkar för att säkerställa att de är relevanta och hjälper besökare att navigera genom din webbplats.

Backlinks från andra webbplatser kan också påverka din SEO-prestanda. Använd verktyg som Ahrefs eller Majestic för att analysera dina backlinks och hitta möjligheter att bygga fler.

8. Utför en användarupplevelse-analys

Användarupplevelse (UX) är avgörande för att hålla besökare engagerade och minska avvisningsfrekvensen.

Genomför användartester för att få feedback på hur besökare interagerar med din webbplats.

Analysera användarflödet och identifiera eventuella hinder som kan påverka användarupplevelsen negativt. Använd verktyg som Hotjar eller Crazy Egg för att se hur besökare navigerar på din webbplats.

9. Analysera sociala medier

Sociala medier kan driva mycket trafik till din webbplats. Analysera din närvaro på sociala medier och se hur det påverkar din webbplats trafik.

Använd verktyg som Hootsuite eller Buffer för att övervaka och analysera dina sociala mediekampanjer och se hur de presterar.

10. Sammanställ dina resultat och gör förbättringar

När du har genomfört alla ovanstående steg är det dags att sammanställa dina resultat och göra förbättringar.

Skapa en handlingsplan baserat på dina fynd och prioritera de områden som behöver mest uppmärksamhet. Genom att kontinuerligt analysera och förbättra din webbplats kan du säkerställa att den förblir konkurrenskraftig och engagerande för dina besökare.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

Verktyg för att göra en SEO analys av din hemsida

Att använda rätt verktyg är avgörande för att göra en grundlig SEO analys av din hemsida. Här är några av de mest effektiva verktygen som du kan använda:

Google Analytics: Ett ovärderligt verktyg för att förstå trafikmönster och användarbeteenden på din webbplats.

Google Search Console: Hjälper dig att övervaka och upprätthålla din webbplats närvaro i Googles sökresultat.

SEMrush: Ett omfattande SEO-verktyg som erbjuder sökordsforskning, webbplatsanalys och konkurrentanalys.

Ahrefs: Utmärkt för att analysera backlinks, sökord och konkurrenters SEO-strategier.

Moz: Erbjuder en rad verktyg för att förbättra din webbplats SEO-prestanda.

Räkna ut värdet av mer trafik till din sajt

0

Antal besökare per månad

Hur många besökare per månad har ni idag?

Konverteringsfrekvens

Hur stor del av era besökare konverterar?

%

Konvertering till kund

Hur stor del av de som har hört av sig blir kunder?

%

Snittvärde per kund

Vad har ni för genomsnittligt värde per kund?

kr

Fördelarna med en gratis SEO Analys

En gratis SEO analys kan vara en utmärkt utgångspunkt för att förstå din webbplats nuvarande SEO-status. Många verktyg erbjuder gratis analyser som ger dig en översikt över nyckelområden som behöver förbättras.

Även om en gratis analys kanske inte är lika detaljerad som en betald tjänst, ger den dig värdefull insikt och en bra grund att bygga vidare på.

SEO-verktyg som underlättar analysen

Vanliga problem som upptäcks vid en SEO analys

En SEO analys kan avslöja många vanliga problem som kan påverka din webbplats prestanda. Dessa inkluderar:

Tekniska fel: Problem som brutna länkar, långsam laddningstid och felaktig mobiloptimering.

Dålig användarupplevelse: Svårnavigerade menyer, för mycket text på sidorna eller för få visuella element.

Innehållsproblem: Duplicerat innehåll, innehåll som inte är optimerat för nyckelord, eller innehåll som inte är relevant för besökarna.

Backlink-problem: Brist på kvalitetsbacklinks eller många länkar från tveksamma källor.

SEO

Hur man använder Google Analytics för SEO

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förbättra din SEO-strategi. Genom att analysera data om hur besökare interagerar med din webbplats kan du få insikt i vilka sidor som presterar bäst, vilka sökord som driver mest trafik och var besökare tappar intresse.

Denna information kan användas för att justera ditt innehåll och dina SEO-strategier för att förbättra din webbplats ranking och användarupplevelse.

SEO Specialister

Steg för steg: Gör en SEO analys av din hemsida

1. Bestäm mål och syfte

Första steget i en SEO analys är att bestämma vad du vill uppnå. Vill du öka trafiken, förbättra konverteringsgraden eller förbättra användarupplevelsen? Klara mål hjälper dig att fokusera din analys.

2. Använd SEO verktyg

Använd verktyg som Google Analytics, Google Search Console och SEMrush för att samla data om din webbplats prestanda. Dessa verktyg kan ge insikt i trafikmönster, sökordsprestanda och tekniska problem.

3. Analysera dina konkurrenter

Titta på dina konkurrenters webbplatser för att se vilka sökord de rankar för och vilka strategier de använder. Detta kan ge dig idéer för hur du kan förbättra din egen webbplats SEO.

4. Utför en teknisk analys

Kontrollera din webbplats för tekniska fel som kan påverka dess prestanda. Använd verktyg som Screaming Frog för att identifiera problem som brutna länkar, långsamma laddningstider och felaktiga omdirigeringar.

5. Granska innehållet

Se över innehållet på din webbplats för att säkerställa att det är relevant, engagerande och optimerat för sökord. Använd verktyg som Grammarly för att kontrollera grammatiken och SEO-verktyg för att säkerställa att dina nyckelord används effektivt.

6. Kontrollera backlinks

Analysera dina backlinks för att se vilka källor som länkar till din webbplats och deras kvalitet. Använd verktyg som Ahrefs eller Majestic för att få en översikt över dina backlinks och hitta möjligheter att bygga fler.

7. Övervaka användarupplevelsen

Utför användartester för att få feedback på hur besökare interagerar med din webbplats. Använd verktyg som Hotjar eller Crazy Egg för att se hur besökare navigerar och var de stöter på problem.

8. Analysera sociala medier

Se över din närvaro på sociala medier och hur den påverkar din webbplats trafik. Använd verktyg som Hootsuite eller Buffer för att övervaka och analysera dina sociala mediekampanjer.

9. Sammanställ dina resultat

Sammanställ all data från din analys och skapa en handlingsplan för förbättringar. Prioritera de områden som behöver mest uppmärksamhet och sätt upp tydliga mål för att spåra dina framsteg.

10. Implementera och övervaka

Genomför de förändringar som identifierades i din analys och övervaka deras påverkan. Använd verktyg som Google Analytics för att kontinuerligt övervaka din webbplats prestanda och justera din strategi vid behov.

Gratis SEO test: Vad du behöver veta

Ett gratis SEO test kan vara en bra start för att förstå din webbplats nuvarande SEO-status. Många onlineverktyg erbjuder gratis SEO tester som ger dig en översikt över din webbplats prestanda.

Dessa tester kan identifiera vanliga problem och ge förslag på förbättringar. Även om de kanske inte är lika djupgående som betalda tjänster, ger de en bra grund för att börja optimera din webbplats.

Hur sociala medier påverkar din SEO

Sociala medier kan ha en betydande inverkan på din SEO genom att driva trafik till din webbplats och öka dess synlighet. Genom att dela ditt innehåll på sociala medier kan du nå en bredare publik och få fler backlinks till din webbplats. Detta kan förbättra din ranking i sökmotorerna och öka din webbplats trovärdighet.

Slutsats: Kontinuerlig förbättring genom analys

Att genomföra en analys av din hemsida är inte en engångshändelse, utan en kontinuerlig process. Genom att regelbundet analysera och förbättra din webbplats kan du säkerställa att den förblir konkurrenskraftig och engagerande för dina besökare.

Använd de verktyg och metoder som beskrivs ovan för att hålla din webbplats i toppform och fortsätta att locka och behålla kunder.

Vanliga frågor och svar - Analys hemsida

Vad är en analys av hemsida?
Hur gör man en SEO analys av en hemsida?
Vad innebär ett SEO test?
Vad är en gratis SEO analys och hur fungerar det?
Hur kan Google Analytics hjälpa till med en analys av hemsidan?
Varför är det viktigt att analysera innehållet på hemsidan?
Vilka är de vanligaste tekniska felen som upptäcks vid en SEO analys?
Hur kan sociala medier påverka analysen av hemsidan?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.