Logo

Teknisk SEO

För att ranka högt i Google och andra sökmotorer behöver man arbeta med SEO, där teknisk SEO är en av de mest grundläggande delarna. Det pratas flitigt om att skapa nytt innehåll och att content ”is king”, vilket gör det lätt att glömma de tekniska delarna av SEO-arbetet. Rent textmässigt, kan du ha det bästa innehållet för ett specifikt sökord. Men bara för att du har det, innebär det inte att det räcker.

teknisk-seo

Har sidan tekniska SEO-problem kommer det bli svårt att ranka högt och således nå fler potentiella kunder. Av den anledningen är det viktigt att även optimera din tekniska SEO. I denna guide går vi igenom vad teknisk SEO är, hur du jobbar med det och ger dig 15 tips på hur du kan förbättra din SEO med rätt insatser.

Vad ingår i teknisk SEO?

Låt oss ta det från början och grundligt gå igenom vad teknisk SEO går ut på. SEO är förkortning till Search Engine Optimization, kortfattat gör man så att hemsidan byggs efter sökmotorerna kan läsa av sin hemsida och därav synas i sökresultatet. I och med att Google har 95% av marknaden i Sverige är det Google man utgår vad gäller sin SEO / Teknisk SEO. Google crawlar miljarder webbplatser varje dag och prioriterar på olika sätt hur olika typer av content läggs in i sitt index.

Enkelt förklarat är teknisk SEO en process och optimering för att hjälpa Google att bättre kunna crawla och indexera din webbplats, där det primärt handlar om att jobba med, vilket blir lättast att få grepp om vi delar in det i övergripande delar enligt följande:

 1. Crawling och indexering
 2. Textinnehåll och struktur
 3. Teknik – Applikationer
 4. UX – Användarvänlighet – Mobile first och desktop

Teknisk SEO är alltså ett samlat begrepp för att optimera sin webbplats för sökmotorer i enlighet med de tekniska direktiv som finns för att underlätta inläsning av text med övrigt innehåll, som exempelvis bilder och video.

NC_Porträtt_Nicklas_Larenholtz

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Nicklas Larenholtz

Head of SEO

+46 73 80 123 17
nicklasl@newcustomers.se

Vilka verktyg används vid teknisk SEO-analys?

Primärt brukar konsulter använda sig av ”inspektera” i webbläsaren för att läsa av källkoden och övrig kod i webbplatsen som analyseras. Därtill används ofta verktyg som Screaming Frog, Ahrefs, Google Page Insights och Google Search Console.

För att belysa övriga problem kompletteras audit med hjälp av Google Analytics, alternativt GA 4 (uppdaterad version av Google Analytics Universal), vad gäller teknisk SEO.

Låt oss gå igenom de olika verktygen och i korthet hur de funkar.

1. Screaming Frog

Är en web crawler som hjälper dig att förbättra On-site teknisk SEO genom att extrahera data. På så sätt får du mycket tydlig information vad gäller allt från textinnehåll, till tekniska aspekter som strukturerad data, Href language attribut och mycket mer.

2. Ahrefs

Detta är ett bra verktyg när du vill undersöka länkstrategier för såväl interna länkar, som externa länkar. Ahrefs använd bland annat för analys av PR-värde (Page Rate), vilket ger en indikation på sajtens katalogstruktur för startsida, arkivsidor, produktsidor, nyhetsartiklar och bloggposter.

Majestic

 

3. Majestic SEO

Är specialiserat verktyg för länkanalys. Till skillnad från Ahrefs, SEMrush och Moz Pro, är Majestic SEO mestadels om länkanalyser.

4. Webbläsare Chrome

Chrome som webbläsare har funktionalitet i sin läsare på så sätt att man kan högerklicka någonstans på sajten för att få upp en meny med tillval ”inspektera”. För en SEO-tekniker ger det möjlighet att inspektera koden för att undersöka om den svarar upp till och är byggd på ett korrekt sätt ur ett SEO-perspektiv.

Vad innehåller teknisk SEO audit?

En SEO–teknisk undersökning förtydligar om din webbplats har grundförutsättningarna att indexeras på rätt sätt och därmed få bättre placeringar i sökmotorns sökresultat, även kallad SERP (Search Engine Result Page).

Genom att göra en teknisk SEO audit får du en fullskalig analys av sitens förmåga att prestera i sökmotorers resultatlista. Allt som oftast utgår man från Google som har 97% av marknaden i Sverige vad gäller sök, vilket också är varför vi fokuserar på Google i denna guide.

I en audit medföljer en teknisk förklaring gällande vad som behöver justeras på din webbplats ur ett tekniskt perspektiv. Två viktiga parametrar som spelar en stor roll är hastighet och användarvänlighet (UX/User Experience).

En audit delas oftast in i delmoment, vilket brukar beröra flera andra leverantörer. Exempelvis din hosting-lösning/webbhotell och även leverantör/webbutvecklare av din hemsida.

Teknisk SEO audit: 15 tips som förbättrar sajten – steg för steg

 1. Indexering
 2. Metainformation
 3. Url struktur
 4. HTTP-statuskoder
 5. Strukturerad data
 6. Mobila enheter
 7. XML sitemap
 8. Robots.txt
 9. Laddningstider
 10. Katalogstruktur
 11. Kanoniska länkar
 12. CMS-verktyg
 13. Href language för flerspråkiga sajter
 14. SSL-certifikat
 15. Trasiga länkar (Broken links)

1. Indexering

Det första steget i en audit är att kartlägga hur webbplatsen rankar idag och framförallt om antalet sidor på webbplatsen stämmer överens med antalet sidor som indexeras.

Framgår det att din webbplats exempelvis har 100 sidor som ska indexeras, men bara 80 sidor finns i index, kan det kontrolleras med en sökning. Skriv in ”site:www.dinhemsida.se” i Googles sökruta och sök, så får du fram antalet sidor som är indexerade.

Därutöver kontrollerar man uppgifter som framgår i Google Search Console vad gäller indexering och antalet sidor som har attribut ”Noindex”, vilket innebär att sidor hålls utanför index.

Innehåll

På din webbplats finns den andra lika viktiga delen gällande sin sökmotoroptimering.

Eftersom teknisk SEO handlar om hur sin webbplats är tekniskt uppsatt för att sökmotorerna ska kunna hitta innehållet (text) och därefter ranka i sökresultatet, är det viktigt att webbplatsen är korrekt byggd och använder de applikationer som måste finnas för en bra optimerad webbplats.

Textinnehåll hör ihop på så sätt att webbplatsens CMS-verktyg behöver vara uppsatt så att man kan kontrollera och styra hur text implementeras på webbplatsen.

En viktig parameter här är möjligheten att använda meta-information, såsom title-taggar, meta description och H-tagg struktur till rubriker, följt av strukturerad data/schema markup.

Duplicerat innehåll

Duplicerat innehåll, duplicated content eller similar content, får inte förekomma och spelar en viss roll i en teknisk audit för att förebygga att det inte skapas sidor med liknande innehåll.

Sidor kan även vara bilder eller film som läggs till via JavaScript eller HTML-kod från tredjepart, som exempelvis Vimeo och YouTube, som likaså finns med i index.

Inte-synas-pa-Google
Vad kostar det att inte synas på Google?
Läs mer här

2. Metainformation – Title-taggar, meta descriptions och H-tagg struktur

Title-taggar

Title-taggar är den del som i särklass ger högst utfall vad gäller din sökmotoroptimering. Det är viktigt att du i ditt CMS-verktyg kan justera och hantera dina titles för varje enskild sida och att sökord du vill synas på finns med i titeln.

Kan du inte hantera title-taggar i ditt system, är det en teknisk detalj som måste justeras.

Just nu är det rekommenderat att en title tagg ska vara mellan 40-55 tecken.

Meta description

Meta descriptions är det du ser strax under title-taggen i sökresultatet som ger en kort beskrivning av innehållet på sidan man därifrån kan klicka vidare till.

Ur ett copyperspektiv ska texten vara så säljande som möjligt för att generera så många klick som möjligt, vilket är en faktor för att ranka högre i sökresultatet

Just nu är det rekommenderat att en meta description ska vara minst 50 tecken och max 160 tecken för optimalt resultat.

Huvudrubrik (H1)

Här förekommer diverse problem på webbplatser ur ett tekniskt perspektiv. Många webbsidor saknar H1-tagg för huvudrubrik, eller så förekommer det att man har fler än tillåtet antal H1-tagg för rubriker.

Det ska endast vara en H1-tagg per sida, vilket en teknisk SEO audit förtydligar.

Underrubriker (H2, H3 etc.)

H-taggar för underrubriker kan man ha fler av, till skillnad från H1-tagg för huvudrubrik. Även här förekommer det att webbplatser har för få H2-rubriker i sina texter eller att man saknar det helt och hållet.

Ett modernt CMS-verktyg gör det möjligt att lägga till H2-rubriker som i sin tur har en tydlig font-storlek som särskiljer sig från text och huvudrubriken för sidan i fråga.

Interna och externa länkar

Interna länkar och externa länkar är en annan viktig del av On-Page SEO. Därtill är det ur ett tekniskt SEO-perspektiv fråga om hur de är uppsatta och vilka attribut respektive länk har – om det är automatiserat, nofollow-direktiv och mycket mer.

Audit ger en inventering och deklaration av åtgärder för att få en bättre sökmotoroptimerad webbplats.

3. URL-struktur

Detta ska vara så enkelt som möjligt och ska byggas med en hierarkisk katalogstruktur, samt innehålla text istället för specialtecken och massa siffror i olika kombinationer.

Hur URL-strukturen är uppsatt handlar i grunden om hur plattformen för din webbplats är uppsatt och den strategi du själv sätter upp till en början. En audit förtydligar vilka åtgärder som behövs i tekniskt SEO-arbete för att få struktur och tydlighet.

4. HTTP-statuskoder

HTTP-koder är responskoder som skickas via webbplatsens server. Dessa svarskoder består av tre siffror, varpå vanligast förekommande är 200 som de flesta känner igen om man har arbetat med en hemsida och dess innehåll.

301 innebär att en URL-adress pekar till en ny sida och fungerar precis som att adressändra. Det finns flera svarskoder, som exempelvis 404 när en sida inte längre finns.

5. Strukturerad data

Strukturerad data är främst förekommande på webbplatser som är webbshoppar eller receptsidor som har innehåll med specifik data, som exempelvis ingredienser, tid för tillagning av maträtten, näringsvärde etc.

Strukturerad data kan visas i sökresultatet på olika sätt beroende på vad det är för typ av sökresultat i sökmotorn Google.

6. Mobila enheter

I och med att fler googlar via sina mobiler, har Google utvecklat first mobile indexering. Har man en mobilvänlig version av sajten som är lätt att använda, i kombination med att användarvänlighet är högt prioriterat för att ranka högt på Google, är en mobilvänlig webbplats mycket viktigt inom teknisk SEO.

Google har ett eget verktyg för att optimera och läsa av sin mobilvänlighet.

CRO
Vill du ha en tydlig och enkel rapport?
Kontakta oss

7. XML-sitemap

XML står för Extensible Markup Language och är ett mest förekommande begrepp när det gäller en sitemap som bör finnas på alla webbplatser.

Med hjälp av en sitemap blir processen att crawla (läsa av) en webbplats enklare och effektivare. Sitemaps förekommer ofta i två olika versioner: XML-format och HTML-sida.

Båda alternativen är bra att ha, då de kompletterar varandra för att optimera din sajt på bästa möjliga sätt.

För att se om du har en sitemap på din webbplats kan du skriva din adress enligt följande:

Google Search Console

Google Search Console är en tjänst, tillika verktyg, från Google som ger information om din webbplats indexering och synlighet i index.

Vad gäller sitemap rekommenderar vi att du i din teknisk SEO audit går igenom data för att vidta åtgärder efter eventuella rekommendationer.

8. Robots.txt

Robots.txt är en fil som finns i din webbplats root catalog. I filen kan du skriva in den information som du vill att Google ska införa för sidorna som ska indexeras.

Google rekommenderar att alla sajter har robots.txt-fil för att säkerställa att alla sidor indexeras.

Tekniska SEO möjligheter i robots.txt-filen innebär också att du kan exkludera sidor som du inte vill ska finnas med i sökresultatet. Exempelvis som tacksidor, kampanjsidor, varukorg, kassa etc. som inte ger något värde att indexera.

Du kan se om du har en robots.txt-fil genom att skriva din hemsidas URL enligt följande: https://dinhemsida.se/robots.txt

9. Laddningstider

Att en webbplats ska ladda snabbt är vedertaget och något alla sajtägare behöver säkerställa och kontrollera.

Googles algoritmer har laddningstider (hastighet vid uppladdning av sidan) som parameter för att kunna ranka högt i index.

Hur du kan påverka laddningstiden för din tekniska SEO

 1. Använd bilder och alt-taggar för dem, men se till att de inte är för stora.
 2. Webbplatsen laddar inte CSS och JavaScript på ett optimalt sätt.
 3. Webbplatsen använder sig inte av cache.
 4. Det är viktigt för din SEO att du testar detta med ett verktyg från Google som heter Page Speed Insights. Vi rekommenderar även att använda ett annat verktyg som heter Gmetrics.
 5. Det är viktigt att webbplatsen inte har duplicerat innehåll i Google.
 6. Bädda in Youtube-video för produkter och tjänster.

Kontrollera din hastighet i Google Search Console och Google Insights Speed.

10. Katalogstruktur

När en hemsida börjar få volym av innehåll är det vanligt att katalogstrukturen kan behöva förbättras. Det kan innebära att du behöver justera struktur och innehåll, vilket leder till konsolidering av sidor som inte ger någon relevans.

Detta gäller även duplicerat innehåll, fler sidor med samma innehåll eller liknande innehåll som skapar problem för indexeringen.

En webbplats som har autogenererade sidor med egna URL-adresser som indexeras, innebär att den berättar att Google ska indexera en sida som behöver omstruktureras.

Det kommer göra stor skillnad för de som använder sig av katalogstruktur med tydlig navigering och som exkluderar sidor för indexet som inte ger värde.

11. Kanoniska länkar

Kanoniska länkar, eller canonical links, har en förmåga att krångla till det för webbplatsen.

Canonical links är ett direktiv som berättar för Google att exempelvis en paginerad sida, exempelvis https://dinhemsida.se/blogg/Segling-sid2, inte ska indexeras, utan att ett bloggarkiv med en sida som exempelvis https://dinhemsida.se/blogg/segling ska indexeras istället.

Blir det fel med kanoniska länkar, kan en viktig arkivsida, med antingen produkter eller listning av flera olika alternativ, försvinna helt från Googles indexering och därmed inte synas i sökresultatet.

12. CMS-verktyg

Så som en webbplats är byggd, står till grund för hur möjligheterna är att indexera sajten och hur den kommer synas i sökmotorer. Det finns ett stort urval av CMS-verktyg på marknaden, men de mest förekommande är WordPress, Drupal, Magento och Umbraco.

Oavsett vilket CMS-verktyg du använder, påverkar det dina tekniska SEO-möjligheter för webbplatsen. Har du frågor om val av plattform är du välkommen att kontakta oss.

13. Href language för flerspråkiga sajter

Href language behöver finnas med på webbplatser som är på flera språk. Även här är det viktigt att du gör rätt från början. Href language är ett attribut som berättar för Google vilket språk sidan är på och vilket land som är standard för att visa respektive översättning på rätt sätt.

Mer information om Href language finns på Googles recommendation for Href language

14. SSL-certifikat

För ett par år sedan rekommenderade Google att alla lägger till ett SSL-certifikat på sina domäner, vilket höjer säkerheten för besökare. Idag anses det som ett krav, vilket har stor påverkan på hur Google indexerar webbplatsen.

En webbplats bör med andra ord använda SSL-certifikat, vilket också förbättrar säkerheten. Det är med andra ord en viktig parameter, annars riskerar du att sajten inte kommer med i index.

15. Trasiga länkar

Trasiga länkar innebär att en sida på din webbplats länkar till en annan sida som inte finns längre. Det förekommer ofta inom E-handel när en produkt inte finns med i sortimentet längre, vilket gör att andra sidor möjligtvis länkar till produktsidor som är en 404-sida (raderad sida).

Rekommendationen är att se till att sådant inte sker. Kontrollera därför länkarna på din sajt, så att Google crawlar sajtens länkar till sidor som har status 200 (nåbar för besökare).

Behöver du hjälp med teknisk SEO-analys? Vi hjälper dig!

På new customers hjälper vi företag inom många olika branscher och erbjuder tjänster inom digital marknadsföring i syfte att nå toppen på sina mest strategiska och affärsnära sök. När du väljer oss som din affärspartner, är det precis vad du kan förvänta dig av oss.

Vill du jobba med SEO och ta reda på hur din webbplats presterar idag, samt vilken potential som finns? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri SEO-analys, eller om du bara vill veta mer.

FAQ - Svar på dina frågor

Vem behöver teknisk SEO?
Vem kan utföra teknisk SEO?
Vad kostar teknisk SEO?
Vad är skillnaden mellan ”Teknisk SEO” och ”Content SEO”?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.