Logo

Vad är seo?

Sökmotoroptimering, eller SEO, står för Search Engine Optimization och är en central del av digital marknadsföring. Det handlar om att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorernas organiska sökresultat. SEO kan delas in i olika delar, inklusive on page SEO, off page SEO och teknisk SEO. I denna omfattande guide kommer vi att utforska alla aspekter av SEO, från grundläggande begrepp till avancerade strategier för att ranka högt i Googles sökresultat.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vad är SEO?

SEO, eller sökmotoroptimering, är processen att optimera en webbplats för att förbättra dess synlighet i sökmotorernas organiska resultat. Målet är att driva mer relevant trafik till webbplatsen genom att ranka högt för specifika sökord och fraser som användarna söker efter. SEO handlar om att förstå hur sökmotorer fungerar och vilka faktorer de tar hänsyn till när de rankar webbplatser.

Genom att ta reda på vilka sökord och fraser som är mest relevanta för din målgrupp kan du optimera ditt innehåll för att matcha dessa sökintentioner. Detta innebär att skapa högkvalitativt innehåll som svarar på användarnas frågor och behov, samt att implementera tekniska förbättringar på webbplatsen för att säkerställa att den är lättillgänglig och användarvänlig.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

Hur SEO driver mer trafik

Att driva mer trafik till en webbplats genom SEO innebär att arbeta med flera olika aspekter av optimering:

  1. On Page SEO: Inkluderar optimering av innehållet på din webbplats, såsom att använda rätt sökord i rubriker, text och meta-beskrivningar, samt att säkerställa att din webbplats har en bra struktur och intern länkning. On page SEO gör det lättare för sökmotorer att förstå och ranka ditt innehåll.
  2. Off Page SEO: Handlar om att förbättra webbplatsens auktoritet och trovärdighet genom externa åtgärder, såsom att få länkar från andra högkvalitativa webbplatser. Länkar fungerar som "röster" för din webbplats och kan förbättra dess ranking i sökresultaten.
  3. Teknisk SEO: Involverar optimering av webbplatsens tekniska aspekter, inklusive webbplatshastighet, mobilvänlighet, och säkerhet. Teknisk SEO säkerställer att sökmotorer kan genomsöka och indexera din webbplats effektivt.

Räkna ut värdet av mer trafik till din sajt

0

Antal besökare per månad

Hur många besökare per månad har ni idag?

Konverteringsfrekvens

Hur stor del av era besökare konverterar?

%

Konvertering till kund

Hur stor del av de som har hört av sig blir kunder?

%

Snittvärde per kund

Vad har ni för genomsnittligt värde per kund?

kr

Faktorer som påverkar SEO

Sökmotorer som Google använder komplexa algoritmer för att bestämma hur webbplatser ska rankas. Här är några viktiga faktorer som påverkar SEO:

Fördelarna med SEO

SEO erbjuder flera fördelar för företag som vill förbättra sin digitala närvaro och driva mer trafik till sin webbplats:

Implementering av SEO-strategi

Att implementera en effektiv SEO-strategi innebär flera steg:

  1. Sökordsanalys: Börja med att identifiera de sökord och fraser som din målgrupp använder. Detta kan göras med verktyg som Google Keyword Planner eller Ahrefs.
  2. Skapa relevant innehåll: Utveckla innehåll som svarar på användarnas frågor och behov. Detta inkluderar blogginlägg, artiklar, produktbeskrivningar och mer.
  3. Optimera on page: Se till att alla sidor på din webbplats är optimerade för de identifierade sökorden. Detta innebär att använda sökorden i rubriker, text och meta-taggar.
  4. Bygg kvalitativa länkar: Arbeta med att få länkar från andra relevanta och auktoritativa webbplatser. Detta kan innebära att skapa delbart innehåll eller delta i gästbloggning.
  5. Övervaka och justera: SEO är en kontinuerlig process. Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att övervaka din webbplats prestanda och göra nödvändiga justeringar.

Avslutande tankar

SEO är en komplex men nödvändig del av digital marknadsföring. Genom att förstå och implementera olika SEO-tekniker kan företag förbättra sin synlighet i sökmotorerna, driva mer relevant trafik till sin webbplats och i slutändan öka sin försäljning. Det handlar om att hela tiden anpassa sig till förändringar i sökmotorernas algoritmer och användarnas beteenden för att hålla sig konkurrenskraftig.

On page SEO

Vad är on page SEO?

On page SEO handlar om att optimera individuella sidor på en webbplats för att ranka högre och få mer relevant trafik från sökmotorer. Detta inkluderar både innehållet på sidan och HTML-koden. Några av de viktigaste aspekterna av on page SEO är användning av sökord, optimering av rubriker (H1, H2), meta-beskrivningar, interna länkar och användning av multimedia.

Innehållsoptimering

Att skapa relevant innehåll är en av de viktigaste delarna av on page SEO. Innehållet ska vara informativt, engagerande och riktat mot de sökord som potentiella kunder använder. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera innehållet för att hålla det aktuellt och relevant.

Användning av sökord

Att använda rätt sökord på rätt platser är avgörande för att ranka högt i sökmotorernas resultat. Sökord bör placeras i rubriker, meta-beskrivningar, URL:er och genomgående i innehållet. Men det är också viktigt att undvika överdriven användning av sökord, känd som "keyword stuffing", eftersom detta kan leda till straff från sökmotorerna.

Optimering av rubriker och meta-beskrivningar

Rubriker (H1, H2, etc.) och meta-beskrivningar spelar en viktig roll i on page SEO. Rubriker hjälper sökmotorer att förstå strukturen och huvudämnena på en sida. Meta-beskrivningar, å andra sidan, är korta utdrag som visas i sökresultaten och lockar användare att klicka på länken.

Interna länkar

Interna länkar, eller länkar från en sida på din webbplats till en annan sida på samma webbplats, är viktiga för on page SEO. De hjälper sökmotorer att upptäcka och indexera alla sidor på webbplatsen och förbättrar användarupplevelsen genom att göra det lättare för besökare att navigera.

Användning av multimedia

Användning av bilder, videor och andra multimediaelement kan förbättra användarupplevelsen och öka tiden som besökare spenderar på webbplatsen. Det är också viktigt att optimera dessa multimediaelement med relevanta sökord och alt-texter.

Vikten av meta-taggar

Meta-taggar, inklusive titel-taggar och meta-beskrivningar, är viktiga för on page SEO eftersom de hjälper sökmotorer att förstå vad din sida handlar om. Titel-taggen är den mest kritiska, eftersom den visas som den klickbara rubriken i sökresultaten. En bra titel-tagg ska vara kortfattad, innehålla huvud-sökordet och locka användare att klicka. Meta-beskrivningen, å andra sidan, är en kort sammanfattning av sidans innehåll och bör också innehålla relevanta sökord.

Off page SEO

Vad är off page SEO?

Off page SEO handlar om att förbättra webbplatsens auktoritet och trovärdighet genom externa åtgärder. Detta inkluderar främst länkbyggande, men även sociala medier och andra marknadsföringsinsatser som sker utanför själva webbplatsen.

Länkbyggande

Länkbyggande är en central del av off page SEO. Detta innebär att få länkar från andra webbplatser till din egen webbplats. Kvalitativa länkar från auktoritativa webbplatser kan kraftigt förbättra din webbplats auktoritet och ranking i sökmotorerna. Det är dock viktigt att undvika länkar från spammy eller irrelevanta webbplatser, eftersom detta kan skada din SEO.

Sociala medier

Sociala medier kan också spela en roll i off page SEO. Genom att dela ditt innehåll på sociala plattformar kan du öka dess synlighet och få fler backlinks. Sociala signaler, såsom likes, delningar och kommentarer, kan också indirekt påverka din ranking i sökmotorerna.

Gästbloggning

Gästbloggning innebär att skriva artiklar för andra webbplatser inom din bransch. Detta kan hjälpa dig att bygga relationer, öka din synlighet och få kvalitativa backlinks till din egen webbplats.

Teknisk SEO

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO handlar om att optimera webbplatsens tekniska aspekter för att förbättra dess synlighet i sökmotorerna. Detta inkluderar allt från webbplatsens struktur och hastighet till dess mobilvänlighet och säkerhet.

Webbplatsstruktur

En tydlig och logisk webbplatsstruktur är viktig för både användare och sökmotorer. En bra struktur gör det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera webbplatsen och för användare att hitta relevant innehåll.

Webbplatshastighet

Webbplatshastighet är en viktig rankingfaktor för sökmotorer. En långsam webbplats kan leda till högre avvisningsfrekvens och lägre ranking. Att optimera bilder, använda caching och minimera användningen av tunga skript kan hjälpa till att förbättra webbplatshastigheten.

Mobilvänlighet

Med den ökande användningen av mobila enheter är det viktigt att webbplatsen är mobilvänlig. Detta innebär att webbplatsen ska vara responsiv och fungera bra på alla skärmstorlekar. Google har också infört en mobilförst-indexering, vilket innebär att mobilversionen av din webbplats används som primär källa för ranking.

SSL-certifikat och HTTPS

Säkerhet är en annan viktig faktor för teknisk SEO. Att ha ett SSL-certifikat och använda HTTPS kan förbättra webbplatsens trovärdighet och säkerhet, vilket i sin tur kan påverka dess ranking positivt.

SEO-strategi

Vad är en SEO-strategi?

En SEO-strategi är en plan som beskriver hur du ska förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna. Detta inkluderar både kortsiktiga och långsiktiga mål, samt de åtgärder och taktiker som ska användas för att nå dessa mål.

Nyckelkomponenter i en SEO-strategi

En effektiv SEO-strategi bör inkludera en omfattande sökordsanalys, on page-optimering, länkbyggande och teknisk SEO. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och justera strategin baserat på analys och resultat.

Sökordsanalys

Sökordsanalys är grunden för en SEO strategi. Det handlar om att identifiera de sökord och fraser som din målgrupp använder när de söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder. Genom att förstå vilka sökord som är mest relevanta och har högst sökvolym kan du optimera ditt innehåll för att ranka högre i sökresultaten.

Innehållsstrategi

En viktig del av SEO-strategin är att skapa och publicera relevant innehåll som är optimerat för de identifierade sökorden. Innehållet ska vara informativt, engagerande och värdefullt för din målgrupp. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera och förbättra innehållet för att hålla det aktuellt.

Länkbyggande strategi

Att bygga kvalitativa backlinks är en viktig del av SEO-strategin. Detta kan innebära att delta i gästbloggning, skapa delbart innehåll, eller bygga relationer med andra webbplatser inom din bransch. En stark länkprofil kan kraftigt förbättra din webbplats auktoritet och ranking.

Teknisk SEO-strategi

Att optimera de tekniska aspekterna av din webbplats är också en viktig del av SEO-strategin. Detta inkluderar att förbättra webbplatshastigheten, säkerställa mobilvänlighet, och fixa tekniska problem som kan påverka din ranking negativt.

Hur man arbetar med SEO

Börja med en SEO-audit

En SEO-audit är en omfattande granskning av din webbplats för att identifiera styrkor och svagheter. Detta inkluderar en analys av on page-optimering, teknisk SEO, och länkprofilen. En SEO-audit ger en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Implementera on page optimering

Efter att ha identifierat områden som behöver förbättras är nästa steg att implementera on page-optimering. Detta innebär att justera innehåll, rubriker, meta-beskrivningar, och interna länkar för att göra webbplatsen mer relevant och användarvänlig.

Bygg kvalitativa länkar

Länkbyggande är en kontinuerlig process som kräver tid och ansträngning. Fokusera på att bygga länkar från auktoritativa och relevanta webbplatser. Undvik länkar från spammy eller irrelevanta källor, eftersom detta kan skada din SEO.

Övervaka och justera

SEO är inte en engångsåtgärd utan en kontinuerlig process. Det är viktigt att regelbundet övervaka webbplatsens prestanda, analysera resultaten och göra nödvändiga justeringar. Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att spåra din webbplats framsteg och identifiera områden som behöver förbättras.

SEO optimering för bättre resultat

Fokus på användarupplevelse

Användarupplevelse är en viktig faktor för SEO. En webbplats som är lätt att navigera, laddar snabbt och erbjuder värdefullt innehåll kommer inte bara att ranka högre i sökmotorerna utan också locka och behålla besökare. Fokusera på att förbättra användarupplevelsen genom att optimera webbplatsens design, struktur och innehåll.

Använd Google Ads för kompletterande trafik

Google Ads kan vara ett effektivt komplement till din SEO-strategi. Genom att använda betalda annonser kan du snabbt öka trafiken till din webbplats och nå potentiella kunder som söker efter dina produkter eller tjänster. Kombinera SEO och Google Ads för att maximera din synlighet och dra nytta av både organiska och betalda sökresultat.

Analysera konkurrenterna

Att förstå vad dina konkurrenter gör bra kan ge värdefulla insikter för din egen SEO-strategi. Analysera deras sökord, innehåll och länkprofil för att identifiera möjligheter och områden där du kan förbättra. Genom att lära av dina konkurrenter kan du utveckla en mer effektiv och konkurrenskraftig SEO strategi.

Anpassa för lokala sökningar

För företag som riktar sig till en lokal målgrupp är lokal SEO avgörande. Optimering för lokala sökningar inkluderar att använda lokala sökord, skapa och optimera en Google My Business-profil, och få lokala backlinks. Detta kan hjälpa ditt företag att synas bättre i lokala sökresultat och locka fler lokala kunder.

Håll dig uppdaterad med SEO-trender

SEO är en ständigt föränderlig disciplin, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis. Prenumerera på branschbloggar, delta i SEO-konferenser och webbinarier, och fortsätt att utbilda dig själv och ditt team om de senaste förändringarna inom sökmotoralgoritmer och SEO-strategier.

SEO verktyg

Teknisk SEO: Optimering av webbplatsens struktur och prestanda

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO handlar om att optimera webbplatsens tekniska aspekter för att förbättra dess synlighet och prestanda i sökmotorerna. Detta inkluderar allt från webbplatsens struktur och hastighet till dess mobilvänlighet och säkerhet.

Nyckelkomponenter i teknisk SEO

Webbplatsstruktur

En tydlig och logisk webbplatsstruktur är viktig för både användare och sökmotorer. En bra struktur gör det lättare för sökmotorer att genomsöka och indexera webbplatsen och för användare att hitta relevant innehåll.

Webbplatshastighet

Webbplatshastighet är en viktig rankingfaktor för sökmotorer. En långsam webbplats kan leda till högre avvisningsfrekvens och lägre ranking. Att optimera bilder, använda caching och minimera användningen av tunga skript kan hjälpa till att förbättra webbplatshastigheten.

Mobilvänlighet

Med den ökande användningen av mobila enheter är det viktigt att webbplatsen är mobilvänlig. Detta innebär att webbplatsen ska vara responsiv och fungera bra på alla skärmstorlekar. Google har också infört en mobilförst-indexering, vilket innebär att mobilversionen av din webbplats används som primär källa för ranking.

SSL-certifikat och HTTPS

Säkerhet är en annan viktig faktor för teknisk SEO. Att ha ett SSL-certifikat och använda HTTPS kan förbättra webbplatsens trovärdighet och säkerhet, vilket i sin tur kan påverka dess ranking positivt.

Skapa en effektiv SEO-strategi

Vad är en SEO-strategi?

En SEO-strategi är en plan som beskriver hur du ska förbättra din webbplats synlighet i sökmotorerna. Detta inkluderar både kortsiktiga och långsiktiga mål, samt de åtgärder och taktiker som ska användas för att nå dessa mål.

Nyckelkomponenter i en SEO-strategi

Sökordsanalys

Sökordsanalys är grunden för en SEO-strategi. Det handlar om att identifiera de sökord och fraser som din målgrupp använder när de söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder. Genom att förstå vilka sökord som är mest relevanta och har högst sökvolym kan du optimera ditt innehåll för att ranka högre i sökresultaten.

Innehållsstrategi

En viktig del av SEO-strategin är att skapa och publicera relevant innehåll som är optimerat för de identifierade sökorden. Innehållet ska vara informativt, engagerande och värdefullt för din målgrupp. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera och förbättra innehållet för att hålla det aktuellt.

Länkbyggande strategi

Att bygga kvalitativa backlinks är en viktig del av SEO-strategin. Detta kan innebära att delta i gästbloggning, skapa delbart innehåll, eller bygga relationer med andra webbplatser inom din bransch. En stark länkprofil kan kraftigt förbättra din webbplats auktoritet och ranking.

Teknisk SEO-strategi

Att optimera de tekniska aspekterna av din webbplats är också en viktig del av SEO-strategin. Detta inkluderar att förbättra webbplatshastigheten, säkerställa mobilvänlighet, och fixa tekniska problem som kan påverka din ranking negativt.

Analytics

Implementering och övervakning

Efter att ha utvecklat en SEO-strategi är nästa steg att implementera den. Detta innebär att genomföra alla identifierade åtgärder och taktiker för att förbättra webbplatsens synlighet. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och justera strategin baserat på analys och resultat. Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att spåra din webbplats framsteg och identifiera områden som behöver förbättras.

Anpassa för lokala sökningar

För företag som riktar sig till en lokal målgrupp är lokal SEO avgörande. Optimering för lokala sökningar inkluderar att använda lokala sökord, skapa och optimera en Google My Business-profil, och få lokala backlinks. Detta kan hjälpa ditt företag att synas bättre i lokala sökresultat och locka fler lokala kunder.

Håll dig uppdaterad med SEO-trender

SEO är en ständigt föränderlig disciplin, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis. Prenumerera på branschbloggar, delta i SEO-konferenser och webbinarier, och fortsätt att utbilda dig själv och ditt team om de senaste förändringarna inom sökmotoralgoritmer och SEO-strategier.

Vanliga frågor och svar - Vad är seo?

Vad är SEO och varför är det viktigt?
Vad är on page SEO?
Vad är off page SEO?
Hur fungerar teknisk SEO?
Hur kan jag använda Google Ads tillsammans med SEO?
Vad är skillnaden mellan on page optimering och off page optimering?
Hur kan sociala medier påverka SEO?
Vad är en SEO-strategi och hur utvecklar jag en?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.