Logo

SEO Strategi

En SEO-strategi innebär en tydlig beskrivning av nuläget, vad du vill uppnå och hur du ska nå ditt mål med SEO-arbetet. Viktigt är att SEO-strategin är realistisk, har tydliga förväntningar och att det finns en budget som är baserad på de uppsatta målen, samt att den är förankrad i företagets ledningsgrupp. I denna artikel går vi igenom hur en bra SEO-strategi ser ut, hur du jobbar med den och hur vi på new customers går tillväga i våra uppdrag.

Vad är SEO-arbete?

Låt oss ta det från början och gå igenom vad SEO handlar om. Enkelt beskrivet, handlar SEO om att driva gratis trafik från en sökmotor som Google till din webbplats, vars främsta syfte är att hjälpa människor att hitta och dela innehåll som de söker efter, oavsett vart i köpresan de befinner sig.

SEO-arbetet som ligger bakom detta är långsiktigt och innebär en stor dos tålamod. Sökmotorernas algoritmer utvecklas hela tiden, vilket kräver att du arbetar både löpande och grundlig med din SEO. Gör du det rätt, är chanserna fina att ditt företag klättrar högt upp i sökresultatet och syns för fler potentiella kunder. Därför krävs en bra SEO-strategi med ett tydligt mål och en långsiktighet.

Problem som ofta uppstår utan en tydlig SEO-strategi:

Exempel på en bra SEO-strategi

Utgår du från din målgrupps sökbeteende, kommer din strategi att fungera till 100 %. En SEO–strategi utgår med andra ord alltid från målgruppen och kan inte utgå från vad du och ditt företag tror att kunderna söker efter på Google. Grunden för varje SEO-strategi är således alltid sökordsanalysen. Men mer om det längre ner.

Ett tydligt mål för en SEO-strategi kan till exempel vara att ligga i topp 1-3 på Google för dina mest affärsnära sökord inom 12 månader, följt av en tydlig strategi för hur du ska nå dit.

Först krävs en god insikt gällande hur nuläget ser ut. Därefter behöver du specificera vad som krävs för att nå målet, hur du ska göra det samt ha motivationen att göra det som krävs för att nå dit.

NC_Porträtt_Roberg_Nyberg

Vill du veta mer?

Kontakta mig, Robert Nyberg

CO Founder | Senior SEO

+46 70 718 96 97
robert@newcustomers.se

Hur tar man fram en SEO-strategi?

Som ovan nämnt, är grunden för varje SEO-strategi alltid sökordsanalysen, och är därför vad du måste börja med.

För att veta vilka sökord du ska jobba med, behöver du börja med att lista dina viktigaste sökord som känns närmast ditt erbjudande och dina mål. Detta för att hitta rätt riktning när du ska göra din sökordsanalys.

Tips när du gör din sökordsanalys

1. Sätt upp dina mål med SEO-arbetet

Fastställ vilka mål eller KPI:er du har med SEO-arbetet. Vill du sälja mer av något, få in fler ifyllda kontaktformulär eller kanske ha fler nedladdningar av en broschyr?

När du väljer att samarbeta med oss på new customers, skapar vi tillsammans ett tydligt och realistiskt mål för din webbplats. Inledningsvis får du välja ut 10 st prioriterade sökord som du vill ranka 1- 3 på. Målen är viktiga för strategin och kan vara både kortsiktiga (3 månader) och långsiktiga (6-12 månader). Vi rekommenderar att skapa endast långsiktiga mål, eftersom SEO är som att springa ett marathon och inte en sprint.

Vad innebär KPI?

Key Performance Indicators, eller KPI, är tydliga mål som är viktiga att ta fram för en strategi. Exempel på KPI:er är:

2. Kartlägg konkurrensen

Det är också viktigt att du analyserar dina konkurrenter för att se vilka nyckelord de syns på och hur de kommunicerar.

Om de rankar högt, har de med högsta sannolikhet relevant innehåll, vilket kan vara en indikator på vad dina kunder vill ha samt för planeringen av ditt eget innehåll till webbplatsen utifrån de nyckelord du väljer för att lyckas med strategin.

Sökordsanalys
Lär dig mer om sökordsoptimering
Läs vår artikel om sökordsoptimering

3. Ta hänsyn till din målgrupp

Med tanke på att målsättningen är att i ett första steg fånga upp och driva trafik till din hemsida, är det viktigt att veta hur kunderna faktiskt söker för att efter det kunna skapa relevanta landningssidor som de landar in på, eftersom nästa steg är konverteringen.

Bra att ha med dig då är att branschtermer ofta skiljer sig från hur kunder söker, vilket du får svar på i en sökordsanalys.

4. Prioritera relevant trafik

Viktigt är också att driva rätt trafik och besökare till din hemsida. Då skapar du rätt relevans i Google. Det kommer innebära att organisk trafik kan sjunka en aning, men det kommer också innebära att du får mer relevant trafik, lägre bounce rate och högre konvertering. Det skapar en bra synlighet för varumärket och kommer alltid vara bra för att dra besökare till hemsidan.

5. En bra contentstrategi är A och O

Google vill först och främst att innehållet på en webbplats ska vara relevant utifrån sökordet och sökbeteendet kring det, men också att det har en tydlig struktur i form av rubriker (H1- H3), styckeindelningar, nummerlistor, punktlistor, bilder, video etc. Allt sammantaget är receptet för att lyckas.

I vår contentstrategi utgår vi på new customers alltid från vår lathund för hur man skriver SEO-anpassade texter till en webbplats, för optimal indexering och ranking i sökmotorer. Vår process har gjort bevisligen stor skillnad för våra kunder och vi kan idag skala upp vår produktion i flera olika länder, samtidigt som vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar och lyckas i varje projekt.

Så ser vår contentprocess ut:

Customer Intelligence

– Vårt egenutvecklade system för full kontroll över SEO-strategi och process

Det svåra i en SEO-strategi är genomförandet och att varje ”liten” detalj eller uppgift faktiskt genomförs, samt att alla som är inblandade i projektet vet om när olika uppgifter ska göras och är slutförda.

Under våra år som SEO-konsulter har vi alltid varit beroende av de olika ärendehanteringssystem som våra kunder brukar använda, som exempelvis Trello eller Slack. Alla inblandade vill veta vad som händer, vad som måste göras och vem som är ansvarig för vad. Syftet är att få kontroll över projektet, men användandet av alla de olika plattformarna leder ofta till att man drunknar i antalet notiser som haglar in från olika håll. Av erfarenhet, vet vi att detta snarare brukar kunna resultera i att saker faller mellan stolarna, istället för tvärtom.

Därför har vi på new customers utvecklat Customer Intelligence, även kallat CI, för att skapa full kontroll över strategin och ge en fullständig inblick för alla kunder i våra gemensamma SEO-arbeten. Inget lämnas alltså åt slumpen och missförstånd motarbetas på ett effektivt sätt.

Så blir din SEO-strategi tydligare med CI:

Bevakning av sökord i CI

I CI utgår vi hela tiden från en lista på alla prioriterade sökord för respektive kund, där vi följer utvecklingen av ranking och kan beställa texter för det specifika sökordet från våra skribenter.

När du jobbar med oss kan du genom CI alltid förvänta dig full SEO-transparens, där varje aktivitet vi slutför rapporteras löpande till dig samt dokumenteras.

Sökorden används för utveckling av strukturen för webbplatsen:

Så arbetar new customers med en tydlig och effektiv SEO-strategi

På new customers arbetar en mix av olika SEO-kompetenser som behövs för att kunna skapa rätt resultat. Vi hjälper dig att optimera och maximera hela kedjan från ett organiskt sök på Google, till en konkret affär på webbplatsen – där allt är mätbart från start.

Få en kostnadsfri sökordsanalys

Vill du jobba med sökmotoroptimering och ta reda på hur din hemsida presterar idag, samt vilken potential som finns? Då är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri SEO-analys av din webbplats.

Vi ser oss som din affärspartner och tillsammans med dig jobbar vi mot det gemensamma målet att stärka dina positioner på Google. Med oss får du mer än ”bara SEO”.

Våra kontor hittar du i Stockholm, Göteborg och Sundsvall, men vi jobbar med kunder i hela Sverige. Adresser till våra kontor:

Vanliga frågor och svar om SEO strategi

Vad ingår i SEO?
Varför behöver ett företag en SEO-strategi?
Kan jag få hjälp att göra en SEO-strategi?
Hur tar man fram sökord för en SEO-strategi?
Är länkar viktigt?

Kontakta oss

Varmt välkommen till oss på new customers. Vi har specialiserat oss på att skapa mer trafik till din webb, få ut mer affärer från webben och uppgradera dina kunders kundresa.

Stockholm Address
Stockholm
Kungsgatan 9
111 43 Stockholm
Göteborg Address
Göteborg
Kungsportsavenyn 21
411 36 Göteborg

Letar du efter våra medarbetare? Hitta dem här.