Case Mercuri International

Case Mercuri International

Om kunden  Mercuri International är ett svenskt bolag grundat av ingenjören Curt Abrahamsson på 60-talet. Bolaget är verksamt i 50 länder och är ledande inom försäljning och ledarskapsutbildningar.  

Läs mer